Pensionistudvalget

 
 

​​

I perioden 1. august 2023 til 31. juli 2025 består Pensionistudvalget af : 
Egon Kristensen, formand​
Klaus Krøigaard
Birgitte Thomassen
Dorte Myrup​
Karsten Dam
Suppleant: Carl Frederik Kähler​Resultat af valget til GL's pensionistudvalg 2023

Stemmetallene for de 7 kandidater er følgende:

Egon Kristensen, 81 stemmer – VALGT
Klaus Krøigaard, 46 stemmer – VALGT
​Birgitte Thomassen, 41 stemmer – VALGT
Dorte Myrup, 38 stemmer – VALGT
Karsten Dam, 17 stemmer - VALGT
Carl Kähler, 16 stemmer – 1. suppleant
Allan Nørgaard Andersen, 13 stemmer – 2. suppleant

Udvalget er valgt for perioden 1. august 2023 til 31. juli 2025.

 

Selve valgproceduren

Valget er gennemført i Defgo.
Alle stemmeberettigede, som GL har mailadresse på – i alt 808 pensionistmedlemmer har haft mulighed for at deltage i valget.

278 – svarende til en stemmeprocent på 34,4 % - havde valgt at deltage i afstemningen. Heraf havde 26 afgivet en blank stemme.​​


SE KANDIDATERNES VALGUDTALELSER​Valgudtalelser til valg til pensionistudvalget 2023.pdf


Lidt historik

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL's stående udvalg for pensionister blev etableret i 2003. Udvalgets opgave er at forestå sociale aktiviteter og tilbud for GL's pensionistmedlemmer samt rådgive hovedbestyrelsen inden for sit udvalg​sområde. Herudover kan udvalget beskæftige sig med boligpolitik, pensionspolitik mv. Udvalget sidder for en toårig periode. Udvalget har 5 medlemmer.
Udvalget mødes ca. 4- 5 gange årligt. Det har igennem flere år været sådan, at hvert​ udvalgsmedlem har stået for 2 arrangementer om året – et i foråret og et i efteråret.​


​​Arrangementer

GL's arrangementer for pensionister​ er blevet en succes. Ved hvert arrangement kommer tilmeldingerne meget hurtigt efter at arrangementerne er udbudt.

For at øge medlemmernes mulighed for at deltage i arrangementerne har udvalget besluttet at prioritere medlemmer af GL. Det vil i visse tilfælde indebære, at ledsagere, der ikke er medlem af GL, ikke vil kunne deltage.

Principper for aktiviteter​

For at sikre en bredde i tilbuddene er følgende principper for aktiviteterne fastlagt.​​

Det samlede aktivitetsudbud skal tilgodese:

  • Geografik spredning​​
  • Arrangementer for aktive såvel som mobilt svage medlemmer
  • Faglig bredde

Antal aktiviteter/arrangementer

I GL-regi kan der pr. halvår afholdes op til 5 arrangementer.​Økonomi

Udvalget har sit eget budget, som bliver fastlagt en gang om året med udgangspunkt i det aktuelle antal pensionistmedlemmer. Som pensionistmedlem af GL betales der et kontingent på 98​0 kr. (2023/2024​), og som medlem modtager man bladet Gymnasieskolen og en GL-kalender. 

Emner: Organisation; Stående udvalg
Interessent: Pensionist

​​