Pensionistudvalget

 
 

Valg 2023

Ifølge GL's love skal der afholdes valg i maj - juni måned i ulige år. Valget gennemføres i perioden 26. maj til 9. juni 2023 kl. 12:00 ved elektronisk afstemning blandt GL's pensionistmedlemmer.

Til valget opstiller syv kandidater. Der skal vælges fem udvalgsmedlemmer. De fem kandidater, der modtager flest stemmer, er valgt til Stående udvalg for pensionister. De næste kandidater vil være valgt som henholdsvis første og anden suppleant. Førstesuppleanten har mulighed for at deltage i udvalgets møder i valgperioden. 

Kandidater

Allan Nørgaard Andersen, København N

Birgitte Thomassen, Frederiksberg

Carl Kähler, Frederiksberg

Dorte Myrup, Humlebæk

Egon Kristensen, Sorring

Karsten Dam, København S

Klaus Krøigaard, København S

Kandidaterne er her opstillet efter fornavn. På stemmesedlen fremkommer kandidaterne i tilfældig rækkefølge.

Pensionistmedlemmer kan hver afgive én stemme.

SE KANDIDATERNES VALGUDTALELSER​Valgudtalelser til valg til pensionistudvalget 2023.pdf


Lidt historik

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL's stående udvalg for pensionister blev etableret i 2003. Udvalgets opgave er at forestå sociale aktiviteter og tilbud for GL's pensionistmedlemmer samt rådgive hovedbestyrelsen inden for sit udvalg​sområde. Herudover kan udvalget beskæftige sig med boligpolitik, pensionspolitik mv. Udvalget sidder for en toårig periode. Udvalget har 5 medlemmer.
Udvalget mødes ca. 4- 5 gange årligt. Det har igennem flere år været sådan, at hvert​ udvalgsmedlem har stået for 2 arrangementer om året – et i foråret og et i efteråret. 
​​

​I perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 består Pensionistudvalget af : 
Jens Aage Hansen, formand​
Dorte Myrup
Hans Hansen
Jørgen Roed Jakobsen
Klaus Krøigaard

Suppleant: Carl Frederik Kähler
​Suppleant: John Valeur​


​Arrangementer

GL's arrangementer for pensionister​ er blevet en succes. Ved hvert arrangement kommer tilmeldingerne meget hurtigt efter at arrangementerne er udbudt.

For at øge medlemmernes mulighed for at deltage i arrangementerne har udvalget besluttet at prioritere medlemmer af GL. Det vil i visse tilfælde indebære, at ledsagere, der ikke er medlem af GL, ikke vil kunne deltage.

Principper for aktiviteter​

For at sikre en bredde i tilbuddene er følgende principper for aktiviteterne fastlagt.​​

Det samlede aktivitetsudbud skal tilgodese:

  • Geografik spredning​​
  • Arrangementer for aktive såvel som mobilt svage medlemmer
  • Faglig bredde

Antal aktiviteter/arrangementer

I GL-regi kan der pr. halvår afholdes op til 5 arrangementer.​Økonomi

Udvalget har sit eget budget, som bliver fastlagt en gang om året med udgangspunkt i det aktuelle antal pensionistmedlemmer. Som pensionistmedlem af GL betales der et kontingent på 890 kr. (2022/2023​), og som medlem modtager man bladet Gymnasieskolen og en GL-kalender. 

Emner: Organisation; Stående udvalg
Interessent: Pensionist

​​