Valg til stående udvalg for ikke-fastansatte 2015

 
 
Resultat af valget til "IFA-udvalget"

​Update den 3. november 2015:
Udvalget konstituerede sig den 3. november.  Majken Skærlund Risvig blev valgt som formand, og Frederik Bo Lind blev valgt til hovedbestyrelsen.

 

Update den ​22. oktober 2015: 
Af de 1380 stemmeberettigede medlemmer har 128 valgt at deltage i valget, svarende til 9 % af medlememrne. To stemmer bev af valglederne erklæret for ugyldige. Der var opstillet ni kandidater til valget. Kandidaterne opstillede på samme liste.


Resultat af valget 

Frederik Bo Lind, 28 stemmer - valgt

Lisbeth Ruby Vedel-Smith, 27 stemmer - valgt

Majken Skærlund Risvig, 25 stemmer - valgt

Peter Neidel, 15 stemmer - valgt

Maud Magnussen, 11 stemmer - valgt

Emil Melbye, 9 stemmer - 1. suppleant

Flemming Bryde Hansen, 6 stemmer - 2. suppleant

Pernille Lützen, 3 stemmer - 3. suppleant

Rune Brorson Odin, 2 stemmer - 4. suppleant

Udvalget vælger en repræsentant til GL’s hovedbestyrelse senest i uge 45, 2015, hvorefter 1. suppleanten, Emil Melbye, indtræder i udvalget.

 

Update den ​7. oktober 2015: 
Stemmesedler er udsendt den 7. oktober 2015, og valgudtalelser er tilgængelige her.

​GL har et stående udvalg for medlemmer, der ikke har en fast stilling. Udvalget kaldes i daglig tale 'IFA-udvalget' (IFA: Ikke fastansatte).

Udvalget har fem medlemmer, og udvalget udpeger af sin midte en repræsentant til GL's hovedbestyrelse.

Der skal her i efteråret være valg til IFA-udvalget.

Udvalget rådgiver GL's hovedbestyrelse 

​Det kan være svært at være vikar eller ledig. Derfor arbejder GL også for at sikre og forbedre løn- og arbejdsforhold, pension og livsløn for vikaransatte eller ledige gymnasielærere. Det stående udvalg for ikke-fastansatte rådgiver GL's hovedbestyrelse i spørgsmål, som har særlig interesse for ikke-fastansatte. Udvalgets opgaver er at sikre og forbedre løn- og arbejdsvilkår, livsløn og pension samt gøre opmærksom på de generelle arbejdsvilkår for ikke-fastansatte.

 


Tidsplanen for valget

Som vikaransat eller ledig gymnasielærer kan du melde dig som kandidat frem til 30. september 2015: Kandidatlister med mindst 5 og højst 25 stillere skal være GL's sekretariat i hænde.

seminaret for ikke-fastansatte den 26. til 27. september 2015 vil valget blive drøftet, og kandidater vil have mulighed for at samle stillere mv.

Oftest er udvalget valgt ved fredsvalg, men hvis der er flere kandidater end pladser i udvalget, bliver der afholdt valg, som alle ikke-fastansatte medlemmer deltager i. Selve valghandlingen vil foregå efter følgende tidsplan:

5. oktober 2015: Valgudtalelser skal være GL i hænde

7. oktober 2015: Stemmesedler udsendes, og valgudtalelser vil være tilgængelige på GL's hjemmeside.

21. oktober 2015: Afgivne stemmer skal være GL i hænde

26. oktober 2015: Valget er optalt og der indkaldes til konstitueringsmøde, som afholdes senest i uge 45.

Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte udvalgets sekretær Tina Barming, tlf. 33 29 09 00.

Kandidat/stiller-seddel finder du her: Stillerliste IFA 2015.docx

Emner: Organisation; Stående udvalg; Ikke-fastansatte
Interessent: