Valg til stående udvalg for ikke-fastansatte 2017

 
 
Meld dit kandidatur senest 16. september 2017.

GL har et stående udvalg for medlemmer, der ikke har en fast stilling. Udvalget kaldes i daglig tale 'IFA-udvalget' (IFA: Ikke-fastansatte).

Udvalget har fem medlemmer, og udvalget udpeger af sin midte en repræsentant til GL's hovedbestyrelse.

Der skal her i efteråret være valg til IFA-udvalget.

Udvalget rådgiver GL's hovedbestyrelse 

​Det kan være svært at være vikar eller ledig. Derfor arbejder GL også for at sikre og forbedre løn- og arbejdsforhold, pension og livsløn for vikaransatte eller ledige gymnasielærere. Det stående udvalg for ikke-fastansatte rådgiver GL's hovedbestyrelse i spørgsmål, som har særlig interesse for ikke-fastansatte. Udvalgets opgaver er at sikre og forbedre løn- og arbejdsvilkår, livsløn og pension samt gøre opmærksom på de generelle arbejdsvilkår for ikke-fastansatte.

 

Tidsplanen for valget

Som vikaransat eller ledig gymnasielærer kan du melde dig som kandidat frem til lørdag den 16. september 2017 kl. 12: Kandidatlister med mindst 5 og højst 25 stillere skal være GL's sekretariat i hænde på dette tidspunkt.

seminaret for ikke-fastansatte den 15. til 16. september 2017 vil valget blive drøftet, og kandidater vil have mulighed for at samle stillere mv.

Oftest er udvalget valgt ved fredsvalg, men hvis der er flere kandidater end pladser i udvalget, bliver der afholdt valg, som alle ikke-fastansatte og ledige medlemmer deltager i. Selve valghandlingen vil foregå efter følgende tidsplan:

2. oktober 2017: Valgudtalelser skal være GL i hænde.

6. oktober 2017: Stemmesedler udsendes, og valgudtalelser vil være tilgængelige på GL's hjemmeside.

27. oktober 2017: Afgivne stemmer skal være GL i hænde.

30. oktober 2017: Valget er optalt og der indkaldes til konstitueringsmøde, som afholdes senest i uge 45.

Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte udvalgets sekretær Tina Barming, tlf. 33 29 09 00.

Kandidat/stiller-seddel finder du her: Stillerliste IFA 2017.docx

Emner: Organisation; Stående udvalg; Ikke-fastansatte
Interessent: