GL-repræsentanter for de ikke-fastansatte

 
 

​​​​​​​​​​De​t stående udvalg for ikke-fastansatte

GL har en række stående udvalg, der rådgiver hovedbestyrelsen inden for hvert deres område. De ikke-fastansatte medlemmer vælger hvert andet år (ulige år) 5 medlemmer til det stående udvalg for ikke-fastansatte. Udvalget udpeger et af sine medlemmer til medlem af GL's hovedbestyrelse. Udvalget drøfter spørgsmål af interesse for arbejdsløse og løst ansatte, rådgiver hovedbestyrelsen og holder kontakt til ikke-fastansatte medlemmer og GL-repræsentanterne for ikke-fastansatte.​

Thomas Horne Brok (Formand)
E-mail: thbrok@hotmail.com

Inger Lisbeth Staahl Jensen
E-mail: ingerstaahl@gmail.com

​Lisbeth Ruby Vedel-Smith 
E-mail: lisbethvedelsmith@gmail.co​m

Jess Holmsland Lindholm
E-mail: jess.lindholm@hotmail.com​

Rune Odin Brorson
runeodin@yahoo.dk

Johan Jakobsen (IFA)
johanjako@hotmail.com


Kontaktpersoner fra hovedbestyrelsen

Johan Jakobsen (IFA)
johanjako@hotmail.com

Burkhard Sievers
burkhard.sievers1@skolekom.dk

Sigrid Jørgensen​​
E-mail: sigrid@tdcadsl.dk

Helene Caprani
E-mail: helenecaprani@gmail.com​​

De ikke-fastansatte medlemmer af GL har 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 ikke-fastansatte medlemmer i GL's repræsentantskab, der normalt mødes 1-2 gange om året. ​Mødematerialet finder du her​.

Gruppen repræsenteres af medlemmer af og suppleanter til det stående udvalg for ikke-fastansatte. Hvis der ikke er nok repræsentanter i denne gruppe, udpeger udvalget yderligere repræsentanter blandt GL-repræsentanterne for de ikke-fastansatte, således at den størst mulige geografiske spredning opnås.​

​GL-repræsentant for ikke-fastansatte

Ikke-fastansatte medlemmer vælger i årene med ulige årstal inden 1. november én GL-repræsentant for ikke-fastansatte pr. påbegyndt 50 ikke-fastansatte medlemmer i de områder, der svarer til de lokale netværks geografiske områder. Hovedbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Udvalget for ikke-fastansatte (jf. GL's love § 18) de nærmere regler for valget.

Som GL-repræsentant for ikke-fastansatte er man ​først og fremmest bindeled mellem de enkelte medlemmer og GL centralt som lokalt.

Emner: Organisation; Stående udvalg; Ikke-fastansatte
Interessent: Vikar; IFA-udvalget