GL-repræsentanter for de ikke-fastansatte

 
 
De ikke-fastansatte medlemmer af GL vælger hvert andet år (nemlig i ulige år før 1. oktober) én tillidsrepræsentant pr. påbegyndt 50 medlemmer i geografisk afgrænsede områder, svarende til de tidligere amter samt Frederiksberg og Københavns kommuner.

​​​​​​​​​​De​t stående udvalg for ikke-fastansatte

Thomas Horne Brok (Formand)
E-mail: thbrok@hotmail.com

Inger Lisbeth Staahl Jensen
E-mail: ingerstaahl@gmail.com

​Lisbeth Ruby Vedel-Smith 
E-mail: lisbethvedelsmith@gmail.co​m

Jess Holmsland Lindholm
E-mail: jess.lindholm@hotmail.com​

Rune Odin Brorson
runeodin@yahoo.dk

Vivi Duborg Vindelev
vivivindelev@live.dk

Kontaktpersoner fra hovedbestyrelsen

Johan Jakobsen  (IFA)
johanjako@hotmail.com

Burkhard Sievers
burkhard.sievers1@skolekom.dk

Sigrid Jørgensen​​
E-mail: sigrid@tdcadsl.dk

Helene Caprani
E-mail: helenecaprani@gmail.com​​

​GL-repræsentant for ikke-fastansatte

Ikke-fastansatte medlemmer vælger i årene med ulige årstal inden 1. november én GL-repræsentant for ikke-fastansatte pr. påbegyndt 50 ikke-fastansatte medlemmer i de områder, der svarer til de lokale netværks geografiske områder. Hovedbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Udvalget for ikke-fastansatte (jf. GL's love § 18) de nærmere regler for valget.

GL-repræsentant for ikke-fastansatte har på nogle områder de samme opgaver som skolernes tillidsrepræsentanter. De er først og fremmest bindeled mellem de enkelte medlemmer og GL centralt som lokalt.


 

Det stående udvalg for ikke-fastansatte magistre

GL har en række stående udvalg, der rådgiver hovedbestyrelsen inden for hvert deres område. De ikke-fastansatte medlemmer vælger hvert andet år (ulige år) 5 medlemmer til det stående udvalg for ikke-fastansatte. Udvalget udpeger et af sine medlemmer til medlem af GL's hovedbestyrelse. Udvalget drøfter spørgsmål af interesse for arbejdsløse og løst ansatte, rådgiver hovedbestyrelsen og holder kontakt til ikke-fastansatte medlemmer og GL-repræsentanterne for ikke-fastansatte.

GL's repræsentantskab og de ikke-fastansatte

De ikke-fastansatte medlemmer af GL har 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 ikke-fastansatte medlemmer i GL's repræsentantskab, der normalt mødes 1-2 gange om året. ​Gruppen repræsenteres af medlemmer af og suppleanter til det stående udvalg for ikke-fastansatte. Hvis der ikke er nok repræsentanter i denne gruppe, udpeger udvalget yderligere repræsentanter blandt GL-repræsentanterne for de ikke-fastansatte, således at den størst mulige geografiske spredning opnås.

Emner: Organisation; Stående udvalg; Ikke-fastansatte
Interessent: Vikar; IFA-udvalget