Nyt netværk for ledige og ikke-fastansatte

 
 
​​​I GL’s udvalg for ledige og ikke fastansatte (IFA) byder vi indenfor til fyraftensmøde ifm. et nyt netværk for vores medlemmer, der enten er ledige eller ikke-fastansatte. Netværket startes op efter ønske fra flere medlemmer med det formål, at IFA-medlemmer regionalt og nationalt får mulighed for et større sammenhold samt mulighed for at drøfte fælles faglige og personlige udfordringer.   
 
Mødet giver mulighed for at hilse på medlemmer fra IFA-udvalget og GL samt andre medlemmer som måtte være i samme situation som dig selv. Mødet vil blandt andet byde på:
  • en kort introduktion til hvad IFA er, og hvorfor udvalget er vigtigt for GL’s arbejde.
  • en kort introduktion fra GL, så du ved hvad din fagforening kan gøre for dig.
  • en snak om hvad I, medlemmer kunne tænke sig at bruge netværket til, og hvad I har brug for, så I kan komme godt fra start i jeres vikariat eller jobsøgning.
  • en drøftelse om hvilke emner/temaer I medlemmer fremover kunne tænke jer, at netværksmøderne havde fokus på, fx psykisk velvære, didaktiske eller faglige udfordringer.
Da mødet blandt andet skal bruges på at snakke om, hvad I gerne vil have ud af netværket, opfordrer vi til at I tænker over forslag til temaer, events, osv., så der er grobund for en god dialog.

Vi glæder os til at se så mange som muligt og håber på gennem god dialog og gode drøftelser, at alle deltagere efter fyraftensmødet vil kunne tage noget positivt og konstruktivt med sig hjem.
 
IFA-udvalget​

​ 

Tid

Torsdag d. 23 september kl. 16.00-17.00.

Tilmelding ​

Sker til GL på ifaudvalget@gmail.com, og tilmeldingsfrist er søndag d. 19 september kl. 23.00. Efter tilmelding får man to dage før fyraftensmødet tilsendt et link, hvorfra man kan tilgå og deltage i fyraftensmødet.

Sted

Mødet foregår ​virtuelt.Emner: Ikke-fastansatte
Interessent: