Info til rektorer om vikarer

Inspirationsmateriale
 

​​At være ansat i et vikariat giver en række udfordringer bl.a. usikkerhed i forhold til fremtidig beskæftigelsessituation, og hvordan man er integreret på arbejdspladsen i forhold til både arbejdsopgaver og kollegaer. 

Derfor har GL's udvalg for ikke-fastansatte sendt et brev til rektorer for at adressere vikarernes udfordringer.

De gode råd er:

 • Forventningsafstem løbende og i bedst mulig tid. For de fleste ikke-fastansatte fylder den uafklarede beskæftigelsessituation rigtigt meget og giver anledning til megen bekymring og mange spekulationer. Det kan også være en relevant information, at du ikke ved noget. 
 • Kommuniker klart og realistisk. Det er bedre at få klar besked og et realistisk billede af fremtiden end at gå rundt i usikkerhed og med falske forhåbninger.
   
 • Vær opmærksom på at sikre en god introduktion til arbejdspladsen. Selv om det kun er en midlertidig ansættelse, så er det vigtigt for den ikke-fastansatte at føle sig som en fuldgyldig medarbejder og kollega på arbejdspladsen.
   
 • Vær også opmærksom på, at den ikke-fastansatte på alle måder behandles på samme måde og har samme rettigheder som de fastansatte lærere. Fx er det vigtigt også at sørge for kompetenceudvikling af de ikke-fastansatte lærere.​
   
 • Det har stor betydning, hvis du selv i en travl hverdag kan give de ikke-fastansatte lærere lidt ekstra opmærksomhed fx i form at lidt ekstra feedback og gode råd til fremtiden. Vær også opmærksom på, at den bedste rådgivning og kompetenceudvikling til din ikke-fastansatte medarbejder i lyset af beskæftigelsessituationen i gymnasiesektoren også kan være rådgivning og kompetenceudvikling, der rækker ud over gymnasiesektoren og mod et bredere arbejdsmarked.Emner: Ikke-fastansatte
Interessent: