IFA-nyt: valget er i gang, stemmesedler udsendt

 
 
GL sender i disse dage stemmesedler ud vedrørende valg til det stående udvalg for ikke-fastansatte.

Kære medlem

GL sender i disse dage stemmesedler ud vedrørende valg til det stående udvalg for ikke-fastansatte.

Brevet sendes til dig, fordi du i medlemssystemet er registreret som ikke-fastansat eller arbejdsløs. Er dette ikke korrekt, vil vi bede dig gå ind på mit.gl.org og rette oplysningerne.

Er oplysninger korrekte, så husk at bruge din stemme!

Venlig hilsen
Gymnasieskolernes Lærerforening

Emner: Organisation; Stående udvalg; Ikke-fastansatte
Interessent: Arbejdsløse; Ikke-fastansatte