IFA-nyt: Facebook, nedskæringspakke og gå-hjem-møde

 
 
Nyhedsbrev til ikke-fastansatte medlemmer af GL.

Kære ikke-fastansatte eller ledige GL-medlem

Hermed endnu en lille hilsen fra GL's stående udvalg for ikke-fastansatte – i daglig tale IFA-udvalget – som repræsenterer dine interesser i GL. Udvalget består af almindelige ikke-fastansatte og ledige GL-medlemmer og er direkte valgt af samme gruppe. For tiden består udvalget således af:

  • Majken Skærlund Risvig, formand for udvalget. Tidligere danskvikar på Tornbjerg Gymnasium, nu ledig.
  • Lisbeth Ruby Vedel-Smith, underviser i oldtidskundskab som vikar på Grindsted Gymnasium.
  • Emil Melbye, underviser i geografi og historie som vikar på VUC-Fyn og Duborgskolen i Flensborg.
  • Peter Neidel, pt. vikar i historie og religion på Herlufsholm, men er lykkeligvis blevet fastansat fra august i år (hvorefter han udtræder af udvalget).
  • Pernille Sommer Zacho Lützen, underviser i historie og engelsk som vikar på Viborg Gymnasium og HF.

Blandt de valgte IFA'er valgte udvalget selv en, som skulle sidde i hovedbestyrelsen. Derfor sidder Frederik Bo Lind, vikar på Viden Djurs HTX og underviser i dansk, filosofi og teknologihistorie, nu i GLs hovedbestyrelse, hvor han er særligt opmærksom på at arbejde for de ikke-fastansattes vilkår.

I udvalget drøfter vi spørgsmål vedrørende vikaransættelser og lediges jobmuligheder, og vi rådgiver hovedbestyrelsen i dens arbejde med denne gruppe. Derudover har vi stemmeret til repræsentantskabsmøder, hvor GL's love og politiske retning besluttes, og vi arbejder kontinuerligt for at holde tillidsrepræsentanterne opmærksomme på de ikke-fastansattes vilkår.

Læs mere om udvalget og find nyheder for ikke-fastansatte på www.gl.org/ifa

Facebook-gruppe 

Har du emner, som du synes, udvalget bør drøfte, er du altid velkommen til at skrive til os. Vi har også oprettet en gruppe på facebook, hvor vi lægger artikler op samt information om arrangementer, og vi håber, at gruppen med tiden kan blive et levende sted for erfaringsudveksling og organisation af den ikke-fastansatte medlemsgruppe. Gruppen hedder Forum for ikke fastansatte gymnasielærere, og vi vil opfordre dig til at blive medlem af den.

Nedskæringspakke til urafstemning

Som du måske har hørt, blev det på et repræsentantskabsmøde i marts besluttet, at der skal afholdes en urafstemning blandt medlemmerne i løbet af foråret 2016. Det drejer sig om de igangværende og bebudede afskedigelser af fastansatte og ikke-forlængelser af vikariater, som hovedbestyrelsen ønsker at frigive midler til at hjælpe videre – måske endda over i andre brancher, hvis ikke der er job nok til alle i gymnasiesektoren.
Vi skal derfor stemme om hvorvidt midler fra GL's reservefond skal frigives til at støtte arbejdsløse GL-medlemmer, bl.a. med kurser og øget hjælp til jobsøgning.

I IFA-udvalget anbefaler vi klart, at man stemmer ja til forslaget. For de mange medlemmer, der endnu ikke har fundet fodfæste som underviser i gymnasieskolen, kan det i de kommende år blive ekstra svært. Derfor synes vi, det er en fornuftig og solidarisk brug af reservefonden at hjælpe medlemmer til at finde beskæftigelse uden for branchen.

Gå-hjem-møde for ikke-fastansatte

Til sidst blot en lille reminder om vores gå hjem-møde for ledige og vikarer den 27. april. Her mødes vi på Odense katedralskole, hvor der vil være oplæg ved GL's Sine Rønberg Hansen og MA-konsulent Petrine Cecilie Hahnom om GL's tilbud til ikke fastansatte, jobmuligheder og karriererådgivning. Derudover bliver der mulighed for at møde udvalget og andre vikaransatte eller ledige. Vi serverer lidt at spise og GL refunderer rejseomkostninger.

Se programmet og tilmeld dig her.

Med venlige hilsner og håbet om at se dig – på facebook eller i Odense

- IFA-udvalget

Emner: Organisation; Stående udvalg; Ikke-fastansatte
Interessent: