IFA-nyt: Kurser og karrierestøtte til dig

IFA-nyt
 

​Uddannelsestilbud til ikke-fastansatte og ledige

GL tilbyder i 2022 to kurser målrettet ledige og ikke-fastansatte, der er nysgerrige på andre karrieremuligheder end i gymnasiet. Det er ikke afgørende, hvilken fagkombination du har – eller hvilke erfaringer du har, men du skal have lyst til at arbejde med din faglighed i en anden kontekst end den, du traditionelt identificerer dig med. Kurserne er gratis for medlemmer af GL.

Det ene kursus er "Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning" og afholdes torsdag den 10. marts 2022 kl. 9-16. Du kan tilmelde dig kurset her.

Det andet kursus er "Skab værdi i små og mellemstore virksomheder - bliv jobskaber". Kursusdatoer er: Uge 34 - Mandag den 22. august 2022, onsdag den 24. august 2022 og fredag den 26. august 2022. Uge 35 - Mandag den 29. august 2022 og onsdag den 31. august 2022. Du kan tilmelde dig kurset her.

Begge kurser er virtuelle, og du vil inden kurset modtage et link til zoom.


Ny mulighed for støtte til at målrette din jobsøgning mod små og mellemstore virksomheder

Når du er i karriereforløb, betaler GL op til 15.000 kr. i tilskud til efter- og videreuddannelsesaktiviteter eller andre aktiviteter, der bringer dig nærmere dit næste job. Hvis du er vikar, kan du tidligst søge støtte til kurser, når der er 3 mdr. til dit vikariat udløber.

Som noget nyt er det nu muligt at anvende alle eller dele af de 15.000 kr. til målrettet karrierevejledning mod job i små- og mellemstore private virksomheder. Vejledning der kan hjælpe dig med at nå dit mål. Du kan fx benytte Lena Bryder fra Bryderkarriere  - en privat karriererådgiver, som selv er gået vejen fra offentlig undervisning til privat erhvervsliv.

 

Udvalget for ikke-fastansatte

På seminaret for ikke-fastansatte i september 2021 blev der valgt repræsentanter til GL's udvalg for ikke-fastansatte, IFA-udvalget.

Udvalget drøfter spørgsmål af interesse for arbejdsløse og ikke-ansatte, rådgiver hovedbestyrelsen og arrangerer IFA-seminaret ikke-fastansatte/ledige.

Thomas Horne er netop genvalgt som formand – læs mere om udvalget og se de andre medlemmer her.

De ikke-fastansatte medlemmer har også en særlig repræsentant i GL's hovedbestyrelse. Udvalget har udpeget Inger Staahl Jensen som udvalgets repræsentant i GL's hovedbestyrelse.

 

IFA-seminar 2022

Der er nu kommet dato for GL's seminar i 2022 for ikke-fastansatte og ledige medlemmer, nemlig den 23. – 24. september 2022 på Sinatur Storebælt i Nyborg. Du vil modtage invitation til seminaret i juni 2022, men hvis du er interesseret, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Seminaret har normalt temaer, der retter sig mod situationen som ikke-fastansat eller ledige, samt didaktiske temaer. Seminaret er et rigtig godt sted at netværke med andre medlemmer i samme situation.


Emner: Ikke-fastansatte
Interessent: