Andreas Schleicher, OECD om den succesfulde reformimplementering

 
 
Videotale ved Director for Education and Skills, OECD, Andreas Schleicher

Andreas Schleicher er direktør for OECD's uddannelsesafdeling og har været med til at sætte fokus på OECD's uddannelsespolitiske indsats.

Andreas Schleicher holdt på GL's repræsentantskabsmøde en videotale, som kan ses nedenfor.

GL rep 01.jpg 

Hvad sagde Andreas Schleicher i sin tale?

I sin tale kom Andreas Schleicher bl.a. ind på følgende:

Når man udvikler uddannelsessystemet, skal der være mulighed for at afprøve nye metoder og for at fejle i første omgang. Der er mange muligheder for at digitalisere og automatisere i samfundet, men sociale kompetencer i multikulturelle samfund gør, at man mere nuanceret skal se på, hvordan alle kan inddrages i og bidrage til undervisningen. Vi skal integrere emner fra forskellige fag i en samlet forståelse, vi skal arbejde mere projektorienteret og i samarbejde med samfundet rundt om skolen. Vi skal udvikle kollaborativt samarbejde. Vi skal gøre det muligt at tilpasse undervisningen til de enkelte elevers behov og evner. Vi skal bruge nye teknologier til at hjælpe i processen, men være bevidste om at udvikle og udnytte de sociale og kulturelle kompetencer hos eleverne.

Skal vi have succes, skal selve den uddannelsespolitiske proces udvikles. Man kan ikke i via lovgivning styre hverdagen i klasseværelset, men man kan skabe det klima, hvor der er udviklingsmuligheder for lærerne. Man skal fremme innovationen i en dialogkultur. Men der kræves også stærk ledelse - inklusiv lærerledelse, så vi ved, hvor man er på vej hen. Det er kun 10% af de reformer, der vedtages, der bliver effektivt udmøntet. Derfor er det vigtigt at blive bedre til det.

Andreas Schleicher havde følgende budskaber: Man skal blive enige om målene, og det kræver involvering af de relevante parter. Det er vigtigt at inddrage lærerne i selve reformdesignet. Der skal være vægt på lærerkompetencer, og den gode indsats skal anerkendes. Der skal være plads til forsøgsarbejde, der også er nyttigt til at mindske reformmodstand. Man skal være realistisk om, at reformer tager tid, og at resultater kan være svære at måle. Succes sikres ved at lave partnerskaber med lærerne og lærerforeningerne. Lærerne skal således ikke kun inddrages i implementeringen, men i selve reformdesignet. 

Hvem er Andreas Schleicher?

Andreas Schleicher er mest kendt for at have haft ansvaret for udviklingen af PISA-undersøgelserne, hvor næste udgave udkommer tirsdag den 6. december 2016 med særlig vægt på de naturvidenskabelige kompetencer. OECD har bl.a. udgivet en rapport om at fremme elevernes digitale kompetencer og øge deres læringsudbytte. OECD har sammen med Education International Udviklet TALIS, der er det internationale lærersurvey, der belyser rammevilkårene for lærernes arbejde fx omfanget af efteruddannelse. OECD er endvidere optaget af at drøfte fremtidens kompetencebehov.

Sammen med EI har OECD de sidste fem år arrangeret et International Summit on Teaching Profession, hvor ministre kun kan deltage, hvis de kommer sammen med formændene for de to største lærerforeninger. Temaet i Berlin i år var at sætte fokus på, hvad der skal til for, at en uddannelsesreform kan blive succesfuldt implementeret. Budskabet var ganske klart: Det kan ikke gøres uden en tæt dialog med lærerne gennem hele processen.

 
Emner: Organisation; Repræsentantskabet; Uddannelse
Interessent: Tillidsrepræsentant