Stil op til hovedbestyrelsesvalg 2015

 
 
Deadline for kandidatlister og stillere er 28. september. Valghandlingen er fra 19. oktober til 2. november. Valgresultatet offentliggøres 3. november 2015.

Se, hvem der stiller op og stil selv op

 

Har du visioner for fremtidens uddannelsespolitik for gymnasieuddannelserne eller arbejdsvilkår for gymnasielærerne, er det nu, du skal overveje at stille op til GL's hovedbestyrelse.

GL's hovedbestyrelse leder GL's arbejde. Hovedbestyrelsen har 13 medlemmer, som vælges af og blandt alle GL's medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges for tre år ad gangen, og næste valgperiode begynder 1. januar 2016. Der skal derfor være valg til hovedbestyrelsen her i efteråret.

Kandidatlister skal være GL's sekretariat i hænde senest mandag den 28. september 2015 kl. 12:00. Skal dit navn med på valglisten? 

HB-VALG-TAVLE.jpg 

Hvordan stiller du op til valget?

Ønsker du at stille op på en af de siddende lister i hovedbestyrelsen (liste 1, 2 og 3), kan du tage kontakt til listeførerne:

Listeførere for liste 1: Ronald Karlsen, tlf. 21 72 15 16, mail: RK@gl.org og Tomas Kepler, tlf. 31 42 81 20, mail TK@gl.org.
Listefører for liste 2: Sigrid Jørgensen, tlf. 61 61 23 67, mail: SJ@gl.org
Listeførere for liste 3: Jeppe Kragelund, tlf. 27 77 13 02, mail: JKr@gl.org og Alex Young Pedersen, tlf. 28 73 77 60, mail ayp@gl.org.

Ønsker du/I at opstille en ny liste, bedes du kontakte GL's sekretariat, som vil give dig nærmere information om, hvordan opstilling foregår.

Valgets vigtigste dato, hvis du vil stille op

Forslag til kandidatlister skal være GL's sekretariat i hænde senest mandag den 28. september 2015 kl. 12:00. Forslagene skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere og af listens kandidater. Man kan kun være stiller for én kandidatliste, og én kandidat kan kun opstille på én liste. Anmeldelse af kandidatlister og stillere for listerne skal ske elektronisk.

Se i øvrigt Køreplan for hovedbestyrelsesvalget 2015

Opstilling

Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer. Ved valget skal der vælges 12 medlemmer af og blandt foreningens medlemmer. Stående udvalg for ikke-fastansatte vælger af sin midte hovedbestyrelsens 13. medlem.

På hver liste kan opstilles indtil 3 kandidater mere, end der skal vælges til hovedbestyrelsen - dvs. at en kandidatliste kan indeholde 15 kandidater. Kandidater, der ikke opnår valg, bliver suppleanter for deres liste, jf. GL's love § 8, stk. 3.

Når kandidater ønsker at opstille på samme liste, skal det af kandidatlisten fremgå, hvilken rækkefølge kandidaterne skal have på listen, og om kandidaterne er opstillet prioriteret eller sideordnet. Opstiller man som enkeltkandidat, udgør man ligeledes én liste.

Læs hvad GL's love siger om valg til hovedbestyrelsen

Emner:  
Interessent: