Resultat af hovedbestyrelsesvalg 2015

 
 
Liste I får 5 mandater, Liste II får 3 mandater og Liste III får 4 mandater.

Update 5. november 2015:

Ved en yderst beklagelig fejl har GL's valgledere udmeldt en forkert mandatfordeling på Liste II. Fordelingen af mandater listerne imellem er korrekt udmeldt, men de tre mandater på liste II tilfalder Sigrid Jørgensen, Mikael Busch og Lisbeth Ruby Vedel-Smith. Asger Boe Wille har således ikke opnået valg, som først udmeldt, men er 1. suppleant på Liste II. Lisbeth Vedel-Smith har, efter valgresultatet foreligger, valgt ikke at indtræde i hovedbestyrelsen, så Asger Boe Wille træder ind.

Den forkerte udmelding 3. november 2015 skyldes en fejltolkning af de kommunale valgregler, som GL's valgregler henviser til. GL har været i kontakt med en ekspert i kommunale valgregler samt Indenrigsministeriet for at få verificeret tolkningen. Der foreligger nu en revideret valgprotokol, som kan downloades til højre på siden sammen med valgledernes beklagelse af den forkerte udmelding.

 

Den korrekte fordeling af mandater på Liste II:

Liste II:                                1.487 stemmer                   3 mandater
Listestemmer: 462 stemmer
Listen var prioriteret

Personlige stemmer:

Sigrid Jørgensen 306Valgt
Mikael Busch 213Valgt
Lisbeth Ruby Vedel-Smith 27Valgt*)
Asger Boe Wille1441.       suppleant
Pernille Christensen 732.       suppleant
Sandie Langer Christensen 693.       suppleant
Søren Kogsbøll 624.       suppleant
Michael Hansen355.       suppleant
Lars Bjarne Nielsen 276.       suppleant
Thomas Grønlund Nielsen 237.        suppleant
Thomas von Jessen 208.        suppleant
Lars-Bo Tækker 179.       suppleant
Myiga Barbara Lange Schütt 910.    suppleant

*) Listen var prioriteret opstillet. I den oprindelige valgprotokol var de kommunale valgregler, § 86, som GL's love henviser til, ikke tolket korrekt af GL's valgsekretariat og valglederne. Asger Boe Wille var fejlagtigt blevet tildelt listestemmer, men disse listestemmer skulle tilfalde Lisbeth Vedel-Smith pga. den prioriterede opstilling, uagtet at Lisbeth Vedel-Smith ikke opnåede fordelingstallet.

Listens fordelingstal er 372. For at opnå fordelingstallet, tildeles Sigrid Jørgensen 66 listestemmer, Mikael Busch tildeles 159 listestemmer. Lisbeth Ruby Vedel-Smith tildeles de resterende listestemmer, i alt 237 stemmer. Herved opnår Lisbeth Ruby Vedel-Smith 264 stemmer inkl. listestemmerne. Da listen således har opbrugt listestemmerne på de tre valgte kandidater, bliver rækkefølgen af suppleanter fastlagt efter de personlige stemmetal.

 

​3. november 2015

Der skulle ved valget vælges i alt 12 medlemmer

Der var 13.613 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 7.774 har stemt, svarende til en stemmeprocent på 57 %. 593 stemmer var blanke.

HB-valgresultat.png 

De opstillede lister fik følgende antal stemmer og antal valgte kandidater:

Liste I:                                 3.043 stemmer og              5 valgte

Liste II:                                1.487 stemmer og              3 valgte

Liste III:                               2.651 stemmer og              4 valgte

 

De personlige stemmer fordeler sig således. Personer, markeret med fed, er valgt:

Liste I:                                
Listestemmer: 907 stemmer

Listen var sideordnet

Personlige stemmer:

Annette Nordstrøm Hansen 488 stemmerValgt
Peter Madsen308Valgt
Tomas Kepler295Valgt
Kåre Blinkenberg247Valgt
Ronald Karlsen188Valgt
Helene Caprani​141​1. suppleant
Inge Galsgaard ​89​2. suppleant
Lone Brun Jakobsen ​73​3. suppleant
Henrik Kofoed Svendsen ​63​4. suppleant
Søren Hein Christiansen ​54​5. suppleant
Ane Cecilie Gabel Preuss ​52​6. suppleant
Anders Burman ​41​7. suppleant
Pernille Lützen ​36​8. suppleant
Kaj Alstrup ​34​9. suppleant
Jørgen Kofoed Jensen ​27​10. suppleant

 

Liste II:         DENNE OVERSIGT OVER LISTE II'S MANDATFORDELING ER IKKE KORREKT. SE OPDATERET LISTE ØVERST PÅ SIDEN.                  
Listestemmer: 462 stemmer
Listen var prioriteret
Personlige stemmer:

Sigrid Jørgensen 306 stemmerValgt
Mikael Busch 213Valgt
Asger Boe Wille 144Valgt*)
Pernille Christensen 731. suppleant
Sandie Langer Christensen 692. suppleant
Søren Kogsbøll 623. suppleant
Lisbeth Ruby Vedel-Smith 274. suppleant *)
Michael Hansen355. suppleant
Lars Bjarne Nielsen 276. suppleant
Thomas Grønlund Nielsen 237. suppleant
Thomas von Jessen 208. suppleant
Lars-Bo Tækker 179. suppleant
Myiga Barbara Lange Schütt 910. suppleant

 DETTE ER OGSÅ EN FORKERT FORKLARING PÅ MANDATFORDELINGEN:

*) Listen var prioriteret opstillet, men da Asger Boe Wille opnåede et stemmetal, der med tildeling af listestemmer opnåede fordelingstallet (144 + 228 = 372 stemmer), har Asger Boe Wille sprængt listen, og opnår valg.

Lisbeth Vedel-Smith tildeles listens sidste listestemmer pga. den prioriterede opstilling og opnår derfor en højere placering som suppleant, da personlige stemmer og listestemmer i alt giver 36 stemmer. De øvrige listestemmer er tildelt Sigrid Jørgensen og Mikael Busch, jf. de kommunale valgregler, § 86, som GL's love henviser til. - SE DEN KORREKTE FORKLARING ØVERST PÅ SIDEN.

 

Liste III                        
Listestemmer: 686 stemmer
Listen var sideordnet

Personlige stemmer:

Jeppe Kragelund 596Valgt
Peter Hall 234Valgt
Anders Kristian Bærholm Frikke 186Valgt
Alex Young Pedersen 185Valgt
Burkhard Sievers 1101. suppleant
Jan Nygaard Foged 1092. suppleant
Anne Sønderup 813. suppleant
Anders Bugge Vegger 694. suppleant
– ved lodtrækning
Eik Rødgaard Andreasen 695. suppleant
– ved lodtrækning
Agnete Fog 656. suppleant
Dan Ørbæk Lysgaard 627. suppleant
– ved lodtrækning
Pia Ellen Flindt Christensen628. suppleant
– ved lodtrækning
Andreas Monrad Pedersen619. suppleant
Mette Malmqvist4910. suppleant
Jeanette P. R. Svendsen Sønderby 2711. suppleant

 

Det stående udvalg for ikke-fastansatte har tirsdag den 3. november udpeget Frederik Bo Lind som det 13. medlem af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig onsdag den 11. november 2015, og tiltræder den 1. januar 2016. 

 Stemmeprocenter pr. skole kan downloades her: Stemmeprocent pr skole.pdf

Emner: Hovedbestyrelsen
Interessent: