Køreplan for hovedbestyrelsesvalg 2015

 
 
Deadline for kandidatlister og stillere er 28. september. Valghandlingen er fra 19. oktober til 2. november. Valgresultatet offentliggøres 3. november 2015.

1. september: Valgsitet åbnes. Listeførere og kandidater får adgang til det elektroniske valgsystem med henblik på kandidatopstilling og indsamling af stillere. Den siddende hovedbestyrelse har aftalt et indbyrdes gentleman-kodeks, hvor udkast til udtalelser ikke kommenteres eller bruges før deadline for kandidatlister.

Kandidater, der stiller op på liste 1, 2 og 3, skal henvende sig til listeførerne på de tre lister. Nye lister bedes kontakte sekretariatet for nærmere information.

Listefører for liste 1: Ronald Karlsen, tlf. 21 72 15 16, mail: RK@gl.org og Tomas Kepler, tlf. Tlf. 31 42 81 20, mail TK@gl.org.
Listefører for liste 2: Sigrid Jørgensen, tlf. 61 61 23 67, mail: SJ@gl.org
Listeførere for liste 3: Jeppe Kragelund, tlf. 27 77 13 02, mail: JKr@gl.org og Alex Young Pedersen, tlf. 28 73 77 60, mail ayp@gl.org.

28. september kl. 12: Kandidatlister med stillere skal foreligge i GL's sekretariat, hvilket vil sige, at kandidater og stillere skal være registreret i det elektroniske valgsystem.

Valgsitet låses på dette tidspunkt, hvorefter kandidater og lister ikke længere kan revidere udtalelser.

29. september: Formanden offentliggør kandidatlisterne med kandidatnavne og stillere, hvilket vil ske fra GL's hjemmeside.

5. oktober: Såfremt listerne ønsker materiale udsendt til skolerne, skal dette være sekretariatet i hænde. Såfremt listerne leverer færdigproduceret materiale (der ikke skal kopieres), er deadline den 7. oktober.

15. oktober: Valghæfte bliver bragt sammen med 'Gymnasieskolen'.

19. oktober kl. 12: Adgangen til at stemme åbnes. Medlemmer, GL har mailadresse på, vil modtage en mail med adgangskode til den elektroniske valghandling. Alle stemmeberettigede medlemmer kan stemme via mit.gl.org.

2. november 2015 kl. 23:59: Valghandlingen afsluttes, og det er nu ikke længere muligt at afgive stemme.

3. november kl. 12: Formanden offentliggør resultatet af valget.

11. november: Hovedbestyrelsen konstituerer sig.

1. januar 2016: Den nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder.

Emner:  
Interessent: