Hovedbestyrelsesvalg 2013

 
 
Har du visioner for fremtidens gymnasielærere? Deadline for kandidatopstilling er 28. oktober kl. 12.

4-12-2013: Resultat af hovedbestyrelsesvalg 2013

Liste I får 6 mandater, Liste II får 2 mandater og Liste III får 4 mandater.

18-11-2013: Afstemningen er i gang

Stem til GL's hovedbestyrelsesvalg

29-10-2013: Kandidatlisterne er endelige

Se kandidaterne til GL's hovedbestyrelsesvalg

22-10-2013: Valgsitet er åbent

Se de foreløbige lister og kandidater her.

Hovedbestyrelsesvalg 2013

​Har du visioner for fremtidens uddannelsespolitik for gymnasieuddannelserne eller arbejdsvilkår for gymnasielærerne, er det nu, du skal overveje at stille op til GL's hovedbestyrelse.

HB-VALG-TAVLE.jpg 

GL's hovedbestyrelse leder GL's arbejde. Hovedbestyrelsen har 13 medlemmer, som vælges af og blandt GL's medlemmer.

Hovedbestyrelsen vælges for to år ad gangen, og næste valgperiode begynder 1. januar 2014. Der skal derfor være valg til hovedbestyrelsen til november.

Kandidatlister skal være GL's sekretariat i hænde senest mandag den 28. oktober 2013 kl. 12:00. Skal dit navn med på valglisten?

Hvordan stiller man op til valget?

I henhold til GL's love § 8 indkaldes den 19. september 2013 forslag til kandidatlister til hovedbestyrelsesvalget, som finder sted i november/december.

Se Valgets vigtigste datoer

Forslag til kandidatlister skal være GL's sekretariat i hænde senest mandag den 28. oktober 2013 kl. 12:00. Forslagene skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere og af listens kandidater. Man kan kun være stiller for én kandidatliste, og én kandidat kan kun opstille på én liste. Anmeldelse af kandidatlister og stillere for listerne skal ske elektronisk.

Se Hvordan der opstilles kandidater og anmeldelse af stillere

Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer. Ved valget skal der vælges 12 medlemmer af og blandt foreningens medlemmer. Stående udvalg for ikke-fastansatte magistre vælger af sin midte hovedbestyrelsens 13. medlem.

På hver liste kan opstilles indtil 3 kandidater mere, end der skal vælges til hovedbestyrelsen - dvs. at en kandidatliste kan indeholde 15 kandidater. Kandidater, der ikke opnår valg, bliver suppleanter for deres liste, jf. GL's love § 8, stk. 3.

Når kandidater ønsker at opstille på samme liste, skal det af kandidatlisten fremgå, hvilken rækkefølge kandidaterne skal have på listen, og om kandidaterne er opstillet prioriteret eller sideordnet. Opstiller man som enkeltkandidat, udgør man ligeledes én liste.

Læs hvad GL's love siger om valg til hovedbestyrelsen

Emner:  
Interessent: