Resultat af hovedbestyrelsesvalg 2013

Pressemeddelelse
 
Liste I får 6 mandater, Liste II får 2 mandater og Liste III får 4 mandater. Liste IV kommer ikke ind. Stemmeprocenten var 54 %.

Der skulle ved valget vælges i alt 12 medlemmer.

Der var 13.565 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 7.327 stemte. 424 stemmer var blanke.

De opstillede lister fik følgende antal stemmer og antal valgte kandidater:

Liste I:                                 3.237 stemmer og              6 valgte

Liste II:                                1.134 stemmer og              2 valgte

Liste III:                               2.440 stemmer og              4 valgte

Liste IV:                                     92 stemmer og             ingen valgte

I alt er der afgivet 7.327 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 54 %.

Se hvem der har stemt. (statistik)

Hovedbestyrelsesvalg-13-resultat.gif
Stemmefordelingen til hovedbestyrelsesvalget 2013

De personlige stemmer fordeler sig således:

Liste I

Listestemmer: 1.012

Annette Nordstrøm Hansen 655 Valgt
Ronald Karlsen 230 Valgt
Kåre Blinkenberg 184 Valgt
Helene Caprani 177 Valgt
Tomas Kepler 170 Valgt
Peter Madsen 163 Valgt
Gregers Friisberg1301. suppleant
Søren Hein Christiansen 1292. suppleant
Inge Galsgaard873. suppleant
Lone Brun Jakobsen844. suppleant
Anders Burman815. suppleant
Marianne Frederik516. suppleant
Kaj Alstrup427. suppleant (ved lodtrækning)
Jørgen Kofoed Jensen428. suppleant (ved lodtrækning)

Liste II

Listestemmer: 277

Sigrid Jørgensen 371 Valgt
Mikael Busch 166 Valgt
Søren Kogsbøll1291. suppleant
Sandie Langer Christensen632. suppleant
Henrik Holsteen Jessen443. suppleant
Marie Louise Thomassen324. suppleant
Martin Horst Arvedlund315. suppleant
Lisbeth Ruby Vedel-Smith156. suppleant
Myiga Barbara Lange67. suppleant

Liste III

Listestemmer: 665

Jeppe Kragelund 816 Valgt
Lis Vivi Fonnesbæk 198 Valgt
Kasper Pretzmann Klith Bøcher 154 Valgt
Alex Young Pedersen 125 Valgt
Anne Sønderup851. suppleant
Henrik Memhave Nygaard742. suppleant
Jane Birgitte Nielsen683. suppleant
Mette Malmqvist604. suppleant
Leif Søgaard Kristensen535. suppleant
Finn Hartvig Nielsen466. suppleant
Jørn Finne Jepsen387. suppleant
Jens Juel Larsen258. suppleant
Jesper Kristiansen239. suppleant
Michael Balle Jensen1010. suppleant

Liste IV

Listestemmer: 27

Allan Tarp65 Ikke valgt

 

Hovedbestyrelsens 13. medlem udpeges af Stående udvalg for ikke-fastansatte. Udvalget har genudpeget Lisbeth Vedel-Smith. 

Hovedbestyrelsen tiltræder 1. januer 2014 og konstituerer sig onsdag den 8. januar 2014.

Emner: Hovedbestyrelsen; HB-valg 2013
Interessent: