Opstilling af kandidater og anmeldelse af stillere

 
 
Ved hovedbestyrelsesvalget 2013 foregår opstilling af lister, kandidater og anmeldelse af stillere for de enkelte lister i et elektronisk valgsystem. Valgsitet vil blive tilgængeligt fra GL's hjemmeside.

Ved hovedbestyrelsesvalget 2013 foregår opstilling af lister, kandidater og anmeldelse af stillere for de enkelte lister i et elektronisk valgsystem. Valgsitet vil blive tilgængeligt fra GL's hjemmeside.

Listeførere får adgang til valgsystemet den 1. oktober 2013. Den enkelte listefører er administrator for egen liste. Såfremt det ønskes, kan der også gives adgang for en mere administrativ listeansvarlig/sekretær for den enkelte liste.

Listeførere for liste 1, 2 og 3 vil få direkte besked. Nye lister bedes kontakte GL's sekretariat for nærmere information.

Listeføreren skal som tidligere gennem eget netværk henvende sig til kandidatemner og stillere. Kandidatemner/stillere får via mail fra listeføreren adgang til systemet og kan tilmelde sig som kandidat/stiller for listen, hvorefter der sker en elektronisk validering. Den elektroniske validering sikrer, at listeføreren ved, at stillere kun er stillere for én liste, og at listen har det nødvendige antal stillere.

Listeføreren har, når valgsitet åbnes den 22. oktober, også mulighed for at indkalde kandidater og stillere via valgsitet, da alle valgbare og stemmeberettigede har adgang. Dette foregår ved, at interesserede kandidater og stillere opfordres til at sende en mail til listeføreren for den pågældende liste. Listeføreren sender derefter en mail tilbage til vedkommende med et link til systemet. Via denne mail kan kandidaten/stilleren ved indtastning af cpr-nummer etc. bekræfte sin anmodning.  Anmodningen valideres elektronisk og vil herefter komme ind i systemet.

 Listeføreren kan godkende eller afvise kandidater og stillere, ligesom rækkefølgen af kandidaterne kan ændres indtil den 28. oktober kl. 12. Listeføreren skal også inden dette tidspunkt angive, om listen er sideordnet eller prioriteret.

På valgsitet kan de opstillede lister og kandidater præsentere sig med listeudtalelser, billeder mv. Det vil være muligt at indsætte links til egne hjemmesider, facebooksider o.l.

På valgsitet vil der være ens vilkår for alle lister og for de enkelte kandidater. Derfor er det fastsat, hvor lang den enkelte valgudtalelse kan være. Se nærmere herom i Liste- og kandidatudtalelser.

Listens stillere vil blive præsenteret alfabetisk og med angivelse af arbejdssted.

Listeføreren og andre kan løbende få praktisk hjælp til forståelse/problemer med valgsystemet via hotline til Aion eller i sekretariatet.

Emner:  
Interessent: