Køreplan for hovedbestyrelsesvalg 2013

 
 
Valgprocedurens datoer

19. september: Kandidatlister indkaldes.

1. oktober: Listeførere og disses sekretærer får adgang til det elektroniske valgsystem med henblik på kandidatopstilling og indsamling af stillere.

Kandidater, der stiller op på liste 1, 2 og 3, skal henvende sig til listeførerne på de tre lister. Nye lister bedes kontakte sekretariatet for nærmere information.

22. oktober: Det elektroniske valgsite åbnes, så alle medlemmer kan se de foreløbige præsentationer af de foreløbige, indkomne lister.

28. oktober kl. 12: Kandidatlister med stillere skal foreligge i GL's sekretariat, hvilket vil sige, at kandidater og stillere skal være registreret i det elektroniske valgsystem.

29. oktober: Formanden offentliggør kandidatlisterne med kandidatnavne og stillere, hvilket vil ske fra GL's hjemmeside.

31. oktober kl. 12: Deadline for listeudtalelser og kandidatudtalelser til Gymnasieskolens valghæfte. Listeudtalelser og kandidatudtalelser vil blive overført fra det elektroniske valgsystem – kandidater og lister skal således ikke foretage sig noget særligt, hvis de har lagt deres valgudtalelser i valgsystemet. Efter dette tidspunkt vil det ikke være muligt for kandidaterne at rette i deres udtalelser på valgsitet.

11. november: Såfremt listerne ønsker materiale udsendt til skolerne, skal dette være sekretariatet i hænde. Såfremt listerne leverer færdigproduceret materiale (der ikke skal kopieres), er deadline den 13. november.

14. november: Valghæfte bliver bragt sammen med 'Gymnasieskolen' nr. 10.

15. november: Sekretariatet udsender listernes pr-materiale til skolerne.  

18. november kl. 12: Adgangen til at stemme åbnes. Medlemmer, GL har mailadresse på, vil modtage en mail med adgangskode til den elektroniske valghandling. Alle stemmeberettigede medlemmer kan stemme via mit.gl.org. 

3. december kl. 23.59: Valghandlingen afsluttes, og det er nu ikke længere muligt at afgive stemme. 

4. december kl. 12: Formanden offentliggør resultatet af valget. 

1. januar 2014: Den nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder. 

8. januar 2014: Hovedbestyrelsen konstituerer sig.

Emner:  
Interessent: