Hovedbestyrelsens konstituering pr. 1. august 2022

Info
 

Der er valgt ny hovedbestyrelse, og hovedbestyrelsen har konstitueret sig den 30. marts 2022.

Tomas Kepler er genvalgt som GL's formand, og Anders Frikke fortsætter som næstformand.

Anders Frikke vil være GL's repræsentant i Akademikernes (AC's) bestyrelse, og Tomas Kepler i AC's forhandlingsudvalg.

Peter Hall vil være GL's repræsentant i AkademikerPension.

Der er nedsat et forretningsudvalg med fire repræsentanter: Ud over formandskabet består forretningsudvalget af Mikael Busch og Gitte Husted Madsen. Dermed er alle fire lister i hovedbestyrelsen repræsenteret i forretningsudvalget.

GL-Bestyrelse-30-03-2022-WEB.png
GL's hovedbestyrelse pr. 1. august 2022. Forrest fra venstre: Jan Maintz, Gitte Husted Madsen, Anders Frikke, Bodil-​Marie Gade, Helene Caprani.

Bagest fra venstre: Mai Møller Nielsen, Anne Sophie Huus Pedersen, Kåre Blinkenberg, Tomas Kepler, Mikael Busch, Stine Wollf, Peter Hall og Inger Staahl Jensen.


Hovedbestyrelsen har tre faste udvalg:

Arbejdspladsudvalget:

Helene Caprani (F)
Anders Frikke
Inger Staahl Jensen
Allan Ahle, udpeget af lokaludvalget
Eik Rødgaard Andreasen, udpeget af Lokaludvalget
Manisha De Montgomery Nørgård, udpeget af Lokaludvalget​
Gorm Kristoffer Bentsen, udpeget af områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier


​Overenskomstudvalget

Anne Sophie Huus Pedersen (F)
Mikael Busch
Peter Hall
Tomas Kepler
Gitte Husted Madsen
Allan Nørgaard Andersen, udpeget af områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier
Poul Dalgaard,  udpeget af Lokaludvalget​​
Jesper Olesen, udpeget af områdebestyrelsen for private gymnasier

Uddannelsesudvalget

Kåre Blinkenberg (F)
Jan Maintz
Stine Wolff
Mai Møller Nielsen
Bodil-Marie Gade
Nicolai Mourier Fernandez, VUC-repræsentant 
Martin Reib Lamberth, Htx-repræsentant 
Rune Hestbech, Hhx-repræsentant 

Download liste over udvalg og repræsentationer: Udvalgsliste - GL's udvalg og repræsentationer pr 1. august 2022.pdfEmner: Hovedbestyrelsen
Interessent: