GL's nye hovedbestyrelse klar til samarbejde

Pressemeddelelse
 
Hovedbestyrelsen har i dag konstitueret sig og blevet enige om at samarbejde om centrale indsatsområder nedskrevet i et fælles arbejdsgrundlag.

​GL's nye hovedbestyrelse, som tiltrådte 1. januar, har netop afsluttet sit første og konstituerende hovedbestyrelsesmøde. Som forventet blev Annette Nordstrøm Hansen valgt som formand, Sigrid Jørgensen som 1. næstformand og Jeppe Kragelund som 2. næstformand.

Ud over formandskabet blev Ronald Karlsen, Kasper Bøcher og Lisbeth Vedel Smith valgt til forrentningsudvalget.

GL-hovedbestyrelse-2014.jpg
GL's hovedbestyrelse d. 8. januar 2014.

Den nyvalgte hovedbestyrelse finder, at GL og dermed GL's hovedbestyrelse står over for store udfordringer. Der er enighed i hovedbestyrelsen om at samarbejde om centrale indsatsområder. De første og største indsatsområder bliver den fortsatte implementering af OK13, lærernes arbejdsmiljø samt uddannelsespolitisk i forhold til serviceeftersyn, taxameterordning, EUD-reform etc.

Det er hovedbestyrelsens intention at have en tæt og kontinuerlig dialog med medlemmerne. Indledningsvis vil hovedbestyrelsen tage kontakt til 10 skoler for at få en dialog med medlemmerne om erfaringer med OK13-implementering og forventninger til OK15 samt om hovedbestyrelsens øvrige, prioriterede indsatsområder. Er der andre skoler, som ønsker besøg af hovedbestyrelsen, kan GL's sekretariat kontaktes for en mødeaftale.

Læs mere om hovedbestyrelsens samarbejde i det fælles arbejdsgrundlag:

Hovedbestyrelsens fælles arbejdsgrundlag 2014.pdf

Emner: Hovedbestyrelsen
Interessent: