Annette Nordstrøm Hansen fortsætter som formand

Pressemeddelelse
 
Hovedbestyrelsen konstituerer sig bredt: Alle tre lister indgår i konstitueringsaftalen. Annette Nordstrøm Hansen (Liste I) fortsætter som formand. Sigrid Jørgensen (Liste II) og Jeppe Kragelund (Liste III) deler næstformandsposten.

Liste 1, 2 og 3 er enige om, at der er behov for et tæt samarbejde i GL's ledelse. Gymnasieuddannelserne står over for nogle voldsomme nedskæringer i de kommende år, samtidig med at vi står over for en reform og et faldende elevtal.

Formandskab.png 

Derfor er der behov for, at alle kræfter samles,

siger Annette Nordstrøm Hansen og fortsætter

Jeg er glad for, at det er en enig hovedbestyrelse, der peger på mig som formand, men det er endnu vigtigere for mig, at det lykkedes med en fælles konstituering. Med de store udfordringer, vi står over for, er det helt afgørende, at vi i hovedbestyrelsen står sammen om at løfte medlemmernes interesser. Det er der brug for – mere end nogensinde.

Af konstitueringsaftalen fremgår det endvidere, at Annette Nordstrøm Hansen skal repræsentere GL i Akademikernes|AC's forhandlingsudvalg, Sigrid Jørgensen i Akademikernes|AC's bestyrelse, og Søren Kogsbøll i Pensionskassens bestyrelse. Formand for GL's uddannelsesudvalg bliver Alex Young Pedersen, formand for overenskomstudvalget bliver Ronald Karlsen og formand for arbejdspladsudvalget bliver Kåre Blinkenberg.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig formelt onsdag den 11. november 2015.

Emner: Hovedbestyrelsen
Interessent: Tillidsrepræsentant