LIste 4 valgudtalelse

 
 

Fælles om gode uddannelser 

Hvad GL skal arbejde for

GL skal arbejde for den privatpraktiserende underviser, der arbejder med udgangspunkt i gode pædagogiske fællesskaber. Undervisning og underviseren har en afgørende betydning i relationen mellem faget og elev. Et læringsbegreb har sin berettigelse ved at understrege læringsprocesser hos eleven, men en lærer skal ikke kun være en 'læringsfacilitator'. En lærer motiveres ikke alene af en høj løn, men har en faglig stolthed og ønske om at bibringe sin viden til næste generation. Vi vil i Liste 4 arbejde for, at GL skal kvalificere vores viden om den sektor vi arbejder i. Liste 4 vil arbejde for den faglige opkvalificering gennem gode kurser i GL-E i tæt samarbejde med de faglige foreninger og gennem en styrket rolle for fagkonsulenter. Vi vil arbejde for en tilbagevenden til flere fagkonsulenter, der omvendt sidder med færre fag.   

Gode uddannelser

Undervisningens primære formål er dannelse af det enkelte individ. Vi skal forberede unge mennesker på livet i en forvirrende og globaliseret verden. Omverdenens behov for tværfaglighed og praktisk problemløsning stiger og presser almendannelsen og fagfagligheden. Vi vil i liste 4 arbejde for en dannelse, hvor unge bliver verdensborgere, der kan leve gode liv med bred viden og erfaring om den omgivende verden og solid faglighed, hvor færdigheder og kundskaber kan bruges til agere som myndige individer i et demokratisk samfund. 

Liste 4 vil kæmpe mod at fjernundervisning anses for en måde at få mere uddannelse for færre penge. Fjernundervisning er ikke et passende tilbud for alle elever og kursister, men det bliver ikke bedre ved at tro, det er et område, hvor man kan spare uden konsekvenser for kvaliteten.

Stress er en stor udfordring, der ikke ties ihjel. Det er et fælles og kollektivt anliggende, som med de nuværende arbejdsbetingelser kun er blevet forværret. Bedre arbejdsvilkår er et område GL skal arbejde på at forbedre i overenskomstforhandlingerne. 

Undervisningssektor under pres

Vores sektor er under pres og vi ved at alene fra 2015 til 2018 blev vi 1200 færre gymnasielærere. En kombination af højkonjunktur, mindre ungdomsårgange og fejlprioriteringer under selvejet betyder, at afskedigelserne fortsætter i et uændret tempo. Vi så senest, der blev taget penge fra gymnasiernes markedsføringsbudget, selvom gymnasier fortsat vil have motivation for at flytte midler fra undervisning til markedsføring. Med det politiske fokus på at flere unge tager erhvervsuddannelser lider de gymnasiale uddannelser overlast, og der har været massive ændringer på VUC-området, der skulle tilgodese FGU. FGU er desværre fortsat underfinansieret. 

Læreplanerne bliver med jævne mellemrum ændret og nye krav tilføjet. Politikerne mangler en grundlæggende viden om uddannelserne, hvor interesse for at opbygge noget nyt virker mere tillokkende end at holde fast på, hvad vi ved virker. GL skal føre en aktiv kommunikation i offentligheden omkring forholdene i vores sektor og føre lobbyvirksomhed hos alle Folketingets partier. Vi skal sikre gode uddannelser i hele landet og for folk i alle aldre, men uden vi får A- og B-gymnasier. 

Fagene

De æstetiske fag er truet og presses på timer og placering i fagrækkerne. Sprog er blevet ramt på trods af reformer, der direkte har til hensigt at få flere til at vælge sprog. Vi vil i liste 4 arbejde for, at der skal være en bred række af fag. Det er ikke en løsning at oprette kommissioner, centre for sprog og nationale handlingsstrategier og kræve at de enkelte skoler opstiller skolepolitikker. Det ændrer ikke på resultaterne af den førte politik. 

Ændringer i eksamensformer med vilkårlige udmeldinger fra ministeriet forstyrrer den daglige planlægning. Da adgangen til Infomedia forsvandt blev alle undervisere overladt til sig selv og der blev igangsat et stort arbejde af de faglige foreninger. Liste 4 vil tage sager som Infomedia-affæren op i GL, så der findes løsninger, der kan sikre god undervisning og færre forstyrrelser i den daglige praksis. 

Omverdenen

GL skal fortsætte sit solidariske arbejde med at opbygge stærke fagforeninger i andre lande. Vi har et ansvar for at hjælpe i lande, hvor fagforeninger er under pres. 

Forholdet til grundskoleforeningerne skal plejes og GL skal være en stærk partner i magisterfamilien sammen med Magistrenes A-kasse og AkademikerPension.

GL skal medvirke til en tænketank for uddannelse, hvor undervisere fx skal kunne tage kurser i at blive meningsdannere.  

Stem på liste 4 for en ny vej for GL!​

Emner:  
Interessent: