Liste 5 valgudtalelse

 
 

En fagforening er til for de svageste. Og det skal GL også være.

Hhx-, htx- og eux-Listen (Liste 5) er den eneste liste, der har en klar prioriteret målsætning​, og den vil vi kæmpe for fra dag ét, hvis vi kommer i bestyrelsen: Forskelsbehandlingen af erhvervsgymnasierne skal slutte! 

Erhvervsgymnasierne er underlagt forhold, som gør det umuligt at opnå ligestilling. Det drejer sig blandt andet om bestyrelser uden viden om og fokus på gymnasiet; undervisningstilskud der "stjæles" fra gymnasieafdelingerne; manglende adgang til rigtige lønforhandlinger; og forskellige overenskomster. 

Liste 5 opstod tilbage i 2019 som en politisk gruppe i GL, der målrettet gik efter at vække debat om erhvervsskolernes forhold. Vi har siden været aktive i Facebookgruppen "Hhx-, htx- og eux-Listen i GL" og på GL's Repræsentantskabsmøder. Således fik vi op til OK21 stemt skærpede overenskomstkrav igennem med sigte på at hæve lønudviklingen på erhvervsgymnasierne. 

Som en følge af vores og andres indsatser er der kommet mere fokus på området i det seneste år. Men det er ikke nok! 

GL mister medlemmer i disse år, og på erhvervsgymnasierne hører vi desværre ofte medlemmer spørge "Hvad gør GL's egentlig for os?" Mange føler ikke, at forskelsbehandlingen af gymnasielærerne bliver prioriteret højt nok. Det vil vi ændre. Liste 5 vil fokusere eksklusivt på de problemer med løn og arbejdsforhold, vi oplever på erhvervsgymnasierne. Det vil vi gøre ud fra en stor portion samarbejdsvilje, men også med den handlekraft og vilje til nødvendige reformer, som vi hidtil har savnet. 

Listen opstiller syv stærke kandidater til Hovedbestyrelsesvalget 2022. Stem på os, hvis du også ønsker at afslutte forskelsbehandlingen af erhvervsgymnasierne. ​​

Emner:  
Interessent: