Brian Højberg Lundsteen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Brian Højberg Lundsteen
Skole: College360 – EUX​
Alder​: 30 år
Fag:​ Dansk og engelsk
​​​

Valgudtalelse​

Eux-uddannelsen som fokus

Jeg stiller op for at give en eux-stemme til GLs hovedbestyrelse. Jeg vil arbejde for r​imelige arbejds- og lønforhold for undervisere på hhx, htx og eux – især eux.

Eux er en ny uddannelse, selvom teknisk eux efterhånden har eksisteret i 10 år. Som historien viser med hhx og htx, så tager det tid at implementere en ny uddannelse. Men på de tre år jeg har undervist på eux – både merkantil og teknisk – er der ikke sket det store ift. arbejds- og lønforhold på dette område.

Samme løn - en fagforening for alle

Det første og mest presserende, jeg vil kæmpe på eux for er lønnen. Eux ligger sammen med de andre erhvervsgymnasiale uddannelser under stx. Hos stx er lokallønnen i gennemsnit 10% af lønsummen. Dette står i stor kontrast til en hhx-, htx- og eux-afdeling, som i gennemsnit vil få i gennemsnit 5% - nogle steder mindre.

Jeg vil kæmpe for, at GL ikke bliver set som en fagforening for stx, men en fagforening for alle, der underviser på gymnasialt niveau.

Bedre arbejdsforhold

Et andet punkt jeg vil kæmpe for, er eux-lærernes arbejdsforhold.

Både den tekniske og merkantile eux er bebyrdet af skæv arbejdsbelastning. På den tekniske eux er der på et stort antal skoler kun undervisning på gymnasialt niveau i 20 uger af skoleåret/kalenderåret. Dette resulterer i at mange undervisere har en skæv arbejdsbelastning.

Eux-modellen til eftersyn

Årsagen til arbejdspresset hos de merkantile eux-undervisere skal findes i eux-modellen. Her er der i de fleste fag kun 1 år til at honorere de samme faglige mål som på hhx.

Derfor vil jeg også arbejde for, at der bliver lagt politisk pres på eux-modellen.

Om mig

Jeg har været medlem af GL, siden jeg startede på College360 i 2019, og har i denne tid været tillidsrepræsentant i lidt over et år. Jeg har i denne tid kæmpet lokalt på skolen for løn og arbejdsforhold. Det er denne kamp, jeg vil tage videre i større skala, hvis jeg bliver valgt til GL's hovedbestyrelse.


Emner:  
Interessent: