Mathilde Hørup Noer

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Mathilde Hørup Noer
Skole: Silkeborg Tekniske Gymnasium – College360​
Alder​: 28 år
Fag:​ ​Dansk og engelsk
​​​

Valgudtalelse​

Mine mål

Mit mål er, at der bliver sikret ligeløn på tværs af gymnasieskolerne.

Som en ung gymnasielærer har jeg blikket stift rettet mod fremtiden, som jeg vil arbejde hårdt for bliver mere fair for alle gymnasielærere, som i dag føler en skævvridning mellem almene gymnasier og erhvervsgymnasier.

Lige vilkår uanset gymnasieform

Uddannelseskravet er ens, uanset om man er ansat på en stx, hhx eller en htx. Vi løfter alle den samme samfundsopgave, men lønvilkårene og arbejdsforholdene kan være vidt forskellige. Dette er en problematik, som kræver, man kæmper for at sikre lige vilkår på tværs af de forskellige uddannelser. Hhx-, eux- og htx-undervisere oplever nemlig manglende fagtillæg, mærkbart ringere lokalløn og har ofte flere undervisningstimer end den gængse stx-underviser.

Lige arbejdsvilkår

Hvis man sidestiller erhvervsgymnasierne med de almene gymnasier, som man gør i dagens Danmark, da alle vores elever som udgangspunkt har mulighed for efterfølgende at søge ind på de samme uddannelser, virker det kun logisk, at undervisernes arbejdsvilkår skal matche hinandens.

Et lønløft – for alles skyld

Desværre kan man frygte, at stx-underviseres forhold i fremtiden kommer til at ligne den hverdag, som mange undervisere på erhvervsgymnasier oplever i dag, hvis man ikke begynder at kæmpe ligestillingskampen nu.

Derfor er det vigtigt, at undervisere på erhvervsgymnasier får et løft i både løn og arbejdsforhold, så fremtidige arbejdsgivere ikke bruger erhvervsgymnasierne som et eksempel på, hvordan en gymnasielærers arbejdsliv og lønseddel skal se ud. 


Emner:  
Interessent: