Niels Bloch Køser

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Niels Bloch Køser
Skole: Handelsgymnasiet Lolland-Falster (CELF)
Alder​: ​64 år
Fag:​ Engelsk, spansk og tysk
​​​

Valgudtalelse​

Ligestilling af løn- og arbejdsforhold

Det er ganske enkelt uforståeligt, hvorfor vi skal opleve fortsatte lønforskelle mellem de forskellige gymnasiale uddannelser.

Jeg ønsker at arbejde for at genoprette vores arbejdsforhold og gennemføre lønmæssig ligestilling – herunder ligestilling og ordentlig aflønning med hensyn til arbejdsopgaver og timeforbrug.

Skrivebordsreformer

Reformer og hastigt på hinanden følgende ændringer og tilretninger synes efterhånden ikke længere at være båret af et ønske om forbedringer, men af uforståelige skrivebordsøvelser, som ikke hjælper på sammenhængen i uddannelserne – særligt ikke når der samtidig de facto skæres ned på den tid, som står til rådighed for opgaveretning, forberedelse, undervisning m.v.

Vi skal have rettet forskellene ud og op – ikke ned!

Samarbejde ud fra hinandens styrker

Og vi skal sørge for at modvirke den "krybbegumlen", som anes når eksempelvis hhx- og htx-fag udbydes på stx. Vi skal samarbejde ud fra de styrker, de enkelte uddannelser har hver især.

Hvis vi ikke får gymnasielærerne på htx, hhx, stx og eux indplaceret på samme niveau – uden at nogen rykkes ned – men alle rykkes frem – og op – til samme niveau, vilkår, timetal m.v. – ja, så opnår vi ikke en fælles indsats til gavn for vore gymnasier – uanset farven på huebåndet.

Om mig

Jeg har haft en del oplevelser og fået endnu flere erfaringer – de seneste år desværre i en unødvendig urimelig retning.

Jeg blev i 1989 ansat ved Storstrøms HandelshøjskoleCenter – med undervisning på Nykøbing F. Handelsgymnasium – og siden 2001 alene ved handelsgymnasiet, som lige som mange andre gode og fremragende undervisningssteder har oplevet sammenlægninger, navneændringer, strategiændringer, organisationsændringer, sammen med en tsunami af reformer. Nogle gode, de fleste overbelæsset og dårligt organiseret.


Emner:  
Interessent: