Dan Enevold Sundbæk Uhrenfeldt

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Dan Enevold Sundbæk Uhrenfeldt
Skole: Handelsgymnasiet Silkeborg, College360​
Alder​: 36 år
Fag:​ ​Samfundsfag og historie
​​​

Valgudtalelse​

Hvem taler for os?

Gymnasieskolens Lærerforening har ikke ordentligt fokus på det faktum, at 17% af deres medlemmer på hhx, htx og eux har dårligere vilkår end resten af deres medlemmer.

Det er ikke en fagforenings eneste opgave at fremme flertallets vilkår, det er nærmere flertallets opgave at sikre mindretallets vilkår. Derfor har vi behov for liste 5, som har fokus på hhx, htx og eux, og som kan bringe GL´s fokus hen på vores dårligere vilkår.

Vores dårligere vilkår

  1. Der er for det første én central forskel i andelen af lokalløn. På stx er det i gennemsnit 10% af lønsummen, som gives oveni som lokalløn. På hhx, htx og eux er det under 5% af lønsummen, som gives i lokalløn.
  2. Mange erhvervsskolers bestyrelser afspejler erhvervsuddannelserne. Det betyder, at hhx, htx og eux bliver nedprioriteret.
  3. Vores kolleger på erhvervsgymnasierne er på AC-overenskomsten, imens vores kolleger på det almene gymnasium har GL-overenskomsten. Der er nogle centrale forskelle i disse overenskomster. Desuden er erhvervsgymnasierne ikke bundet af forvaltningsloven, som grundlæggende har til formål at sikre, at sagerne behandles korrekt, således at afgørelserne er rigtige. Det kan give os en kæmpe ulempe i personsager, som fx sager om uretmæssige fyringer.

Brug for en liste med fokus på hhx, htx og eux

Derfor bør du stemme på Liste 5. Du kan huske navnet ved, at erhvervsgymnasierne får 5% mindre i lokalløn, så vi er Liste 5%.

De tre gamle lister er dannet ud fra et skel i 80erne mellem socialistiske GL-medlemmer i Liste 1 og konservative i Liste 2, imens Liste 3 var et udbryder liste imod dette skel. Forskellene mellem listerne er ikke til at se i dag.

Selvom vi har dygtige erhvervsgymnasiale tillidsrepræsentanter på de andre lister, så forstummer deres erhvervsgymnasiale dagsorden i de gamle lister, der har et stort flertal af alment gymnasiale medlemmer.

Derfor skal vi have liste 5.


Emner:  
Interessent: