Lars Hedegaard

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-probilbillede ​​​​​​​​
Lars Hedegaard
Skole: Tietgen Handelsgymnasium
Alder​: 54 år
Fag:​ ​Engelsk og samfundsfag
​​​

Valgudtalelse​

Samme muligheder for eleverne – forskellige vilkår for lærerne?

De tre gymnasietyper (stx, htx, hhx) er ligeværdige, og grundelementerne er de samme: almen dannelse, læring, og studieforberedelse er i fokus.

Men vilkårene for underviserne er forskellige. Erhvervsgymnasiale undervisere har dårlige forhold end kolleger fra de almene gymnasier, når det kommer til løn og arbejdsvilkår: lønnen er lavere på erhvervsgymnasier (ca. 5%) end på de almene gymnasier, og arbejdspresset er højere på erhvervsgymnasierne i forhold til antal hold og konfrontationstimer med eleverne.

Jeg vil kæmpe for at forbedre løn- og arbejdsforholdene for undervisere på erhvervsgymnasierne!

Hvad kan vi gøre for at ændre disse åbenlyse forskelligheder? 

Vi skal bevare og forstærke fokus på de to ovennævnte problemstillinger, som påvirker ca. 16% af GL's medlemmer. Vi kan og skal desuden påvirke ledelser og bestyrelser på en vedvarende og konstruktiv måde ved at italesætte problematikken og ved at vise, at løn og ordentlige arbejdsforhold er vigtige parametre for et velfungerende underviserkorps.

Jeg vil kæmpe for, at GL fortsat har fokus på denne problematik!

Hvordan skal vi ændre forskellighederne? 

Vi skal fortsætte det gode og konstruktive samarbejde i GL. I de senere år har vi set et øget fokus på erhvervsgymnasierne fra GL's side. Det fokus skal fastholdes og forstærkes – og det kan jeg sikre. Men det skal foregå i tæt samarbejde med alle medlemmer i GL's hovedbestyrelse, fordi vi netop har de samme fundamentale målsætninger for alle tre gymnasieretninger.

Samarbejde og dialog er vejen frem – både i forhold til det interne arbejde i GL og i forhold til de forskellige ledelser og bestyrelser på erhvervsgymnasierne.

Hvorfor stemme på Liste 5?

Når alt kommer til alt, så er en af de centrale opgaver for en fagforening at sikre så optimale arbejdsforhold som muligt for alle medlemmer.​

​Så derfor: Stem på mig, og jeg vil kæmpe for at forbedre de erhvervsgymnasiale underviseres løn- og arbejdsforhold.

Emner:  
Interessent: