Gitte Husted Madsen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Gitte Husted Madsen​
Skole: Sukkertoppen Gymnasium, NEXT Uddannelse København​
Alder​: 63 år
Fag:​ Dansk, engelsk og​ fransk
​​​

Valgudtalelse​

Mit mål

Jeg vil rigtig gerne arbejde intenst på, at alle gymnasielærere får både en rimelig løn og rimelige arbejdsforhold uden gratis merarbejde.

Ligestilling ønskes

Der stilles samme krav til uddannelsesniveau for lærerne på de tre gymnasieuddannelser. Hvorfor skal lærerne på hhx og htx så have lavere løn på grund af manglende fagtillæg og ringe udmøntning af lokalløn på det erhvervsgymnasiale område? Det er mig en gåde. Samtidig underviser en gymnasielærer ansat på htx og hhx gennemsnitligt flere timer end man gør på stx. Hvorfor det?

Nedadgående glidebane

Det er en farlig glidebane for alle gymnasielærere. Vi har jo alle oplevet, hvordan stx lige så stille er blevet rykket ned i retning mod forholdene på htx, hhx og ikke mindst eux, selv om jeg lige siden jeg startede på htx har hørt den samme halvkvædede vise om, at det er vigtigt for os at have stx at pejle op efter. Det sker bare ikke. Enhver arbejdsgiver med respekt for sig selv vil med stor sandsynlighed tage den bedst mulige arbejdskraft til den lavest mulige pris.

Hvis vi ikke får erhvervsgymnasielærerne på htx, hhx og eux rykket op på niveau med stx, så varer det ikke længe, før vi alle har samme vilkår, og det kommer ikke til at ske ved at pejle op mod forholdene på stx.

Om mig

Jeg har været medlem af GL, siden jeg fik mit første job som gymnasielærer på htx på Holbæk Tekniske Skole i 1991. Jeg blev ret hurtigt efter min ansættelse valgt som fælles-tr for de AC-ansatte på htx, og jeg var tillidsrepræsentant der, til jeg skiftede job.

I 2010 blev jeg ansat på Sukkertoppen Gymnasium i Valby, hvor jeg efter to år blev valgt som fælles-tr for de AC-ansatte på Sukkertoppen og fortsatte som tillidsrepræsentant, indtil jeg her i 2021 valgte at videregive posten til en ny engageret kollega.


Emner:  
Interessent: