Jesper Simony Breining

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Jesper Simony Breining
Skole: Teknisk Gymnasium Silkeborg – College360
Alder​: 45 år
Fag:​ ​Dansk, idéhistorie og ​engelsk
​​​

Valgudtalelse​

En liste for erhvervsgymnasierne

Hhx, htx og eux skal have samme vilkår som det almene gymnasium hvad angår løn og arbejdsforhold - og det kan kun gå for langsomt!

Derfor har jeg og andre taget initiativ til Hhx-, htx- og eux-Listen (Liste 5), der som den eneste liste har ligestillingen af erhvervsgymnasiet som eksklusiv målsætning. Siden vores start i 2019 har vi medvirket til at presse erhvervsgymnasierne højere op på GL's politiske dagsorden.

Mine fokuspunkter

Hvis jeg bliver valgt ind i GL's hovedbestyrelse, vil jeg særligt arbejde for at:

  • Hhx-, htx- og eux-undervisere får samme løn og arbejdsvilkår som på det almene gymnasium.
  • Erhvervsskolernes bestyrelser får medlemmer fra undervisningsverdenen og gymnasiernes aftagere.
  • Erhvervsskolernes tyveri af undervisningsmidler standses.
  • Der nedsættes et erhvervsgymnasialt taskforce i GL's sekretariat.
  • Arbejdsbelastningen på hhx, htx og eux undersøges til bunds.
  • Lobbyindsatsen til fordel for erhvervsskolernes interesser forstærkes på alle planer.

En fagforening for fremtiden

Ud fra en frygt for forringelser i sektoren, har tidligere hovedbestyrelser gjort GL til et defensivt projekt, der handler om at afværge forandringer.

Hvis jeg bliver valgt ind i Hovedbestyrelsen, vil jeg arbejde for at gøre GL til en moderne fagforening, hvor medlemsdemokratiet kan blomstre og nye ideer kan afprøves. Hvis vi skal fremtidssikre gymnasiet, er det vigtigt, at vi tør tænke nyt. En konserverende tilgang kan synes rationel, men en stærk fagforening bygges ikke på fortiden.

Erfaring og privat

Jeg har været tillidsrepræsentant i otte år og blev for fire år siden valgt ind i bestyrelsen på min skole. Siden 2020 har jeg også været medlem af GL's Områdebestyrelse for erhvervsgymnasierne. I alle tre funktioner har jeg opnået indsigt i erhvervsgymnasiernes vilkår og potentiale. 

Jeg bor i Brabrand i udkanten af Aarhus med min kone Anna og tre børn i alderen et til syv. ​


Emner:  
Interessent: