Anders Friberg

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Anders Friberg
Skole: Gentofte Gymnasium
Alder​: 58 år
Fag:​ Kemi og biologi
​​​

Valgudtalelse​

Det offentlige selveje har spillet fallit

- senest i aftalen af 10. juni 2021 om elevfordeling. Børne- og undervisningsministeren har sagt, at gymnasiet skal være lokalsamfundets "bankende hjerte". Det harmonerer dårligt med at sende elever ud af lokalområdet. Man løser måske et problem, men sår samtidig nye. Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder udtaler i Gymnasieskolen d. 26. april 2017: "Det er ikke altid i samfundets interesse at konkurrere om, hvem der kan lokke flest elever til med eksotiske fagkombinationer og drukfester. Og jeg vil også gerne advare mod altid at se på vækst som et succeskriterium." Der foregår et massivt ressourcespild, hvor skattekroner, der skulle gå til undervisning, ødes på indbyrdes konkurrence skolerne imellem med konsulent- og reklamebureauer som de eneste vindere. Konkurrencen er dyr for samfundet og dårlig for elever og lærere. Enten må konkurrencen sættes fri, eller også må selvejet afskaffes. Jeg går ind for det sidste.

Sager som VUC SYD og Næstved Gymnasium viser, at der er brug for en mere overordnet styring af hele gymnasiesektoren. At der er brug for at se nærmere på sammensætningen af bestyrelser og deres ansvar.

Centrale aftaler

Mange steder mangler der gennemsigtighed i løn- og arbejdsvilkår, og lokalløn kommer ikke til udbetaling. Derfor skal GL arbejde for centrale aftaler, der sikrer den nationale standard og de ansattes retssikkerhed.

Økonomi

De seneste års nedskæringer på gymnasieområdet har udhulet arbejdsglæden og medført, at mange gymnasielærere lider af søvnbesvær og andre stresssymptomer. Vi skal have arbejdsglæden tilbage.

Derfor skal GL arbejde for økonomisk genopretning.​


Emner:  
Interessent: