Calina Fuglsang-Damgaard

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Calina Fuglsang-Damgaard
Skole:Nørre Gymnasium
Alder​: 50 år
Fag:​ Matematik og fysik
​​​

Valgudtalelse​

Balance i arbejdslivet

Stressstatistikken og antallet af gymnasielærere, der vælger at gå på deltid for at klare hverdagen, taler sit tydelige sprog. Arbejdsmiljøet er presset, og det har for en del gymnasielæreres vedkommende store konsekvenser for deres daglige trivsel, helbred og økonomi.
Det seneste årtis nedskæringer mærkes, og GL skal arbejde for økonomisk genopretning, og for at ansvaret for at finde løsninger på at få arbejdslivet til at hænge sammen ikke lægges over på de individuelle medarbejdere. Tidsregistrering er ingen løsning på, at arbejdstiden ikke rækker til opgaverne.
Det er vigtigt at sikre gymnasielærerne muligheden for en jævn arbejdsbelastning gennem året, uanset fag og uanset om der er tale om stx, hf, htx, hhx eller eux. Grundforløbet og SRP/SOP er store bump på arbejdsåret og bør ændres. 

For presset eksamen

Eksamensperioden er blevet beskåret, og tiden er allerede presset. Pga. corona har vi endnu ikke set det fulde program for eksamen udfoldet efter 2017-reformen, men tidspresset venter forude. Mange obligatoriske årsprøver, nye krav i læreplaner og SRP lagt ind i eksamensperioden presser gymnasielærerne mere end før, og man risikerer, at det går ud over kvaliteten af eksamen, retssikkerheden og den nationale standard. Eksamensperioden skal justeres, og der skal være et blik for, at der er afsat rimelig tid til alle arbejdsopgaver.

Tillid til gymnasielærerne

Når reformer medfører detailstyring gennem læreplanen og tilhørende vejledning, virker det som et udtryk for mistillid til gymnasielærernes evne og vilje til, at vi kan undervise i vores fag.
Matematik B på stx og hf har er blevet tæt pakket med krav om at øge fagligheden, men med det modsatte resultat. Der er nedsat en ekspertgruppe til at se på matematikfaget;  det er vigtigt, at en justering af 2017-reformen kommer til at afspejle tillid til gymnasielærernes faglighed og kompetencer, ikke mindst til deres metodefrihed. ​


Emner:  
Interessent: