Dorthe Schmittroth Madsen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Dorthe Schmittroth Madsen 
Skole: VUC Djursland
Alder​: 40 år
Fag:​ Tysk, historie og filosofi
​​​

Valgudtalelse​

Dit arbejdsmiljø er mit arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø betyder alt for dig, din trivsel og for hvordan du fungerer som underviser. Hvis arbejdsmiljøet er godt, dér hvor du arbejder, tænker du måske ikke så meget over det i din hverdag, men hvis et eller andet ikke fungerer, som det skal og du mistrives, så kommer det på et tidspunkt til udtryk. Nu er spørgsmålet så, hvem går man til?

Jeg arbejder for, at der er en kultur, hvor man trygt kan gå til sin tillidsrepræsentant (TR) med den eller de udfordringer man har, samtidig med, at der er en klar forventning om, at man bliver hørt og der bliver taget hånd om de udfordringer man har.

Tillidsrepræsentanten som vores talerør i ledelsen

Ligeledes er det vigtigt for mig, at TR først og fremmest er dit og vores talerør til ledelsen, TR, som kæmper for bedre løn og arbejdsvilkår for dig og ikke omvendt.

Jeg har selv oplevet, hvordan et lærerværelse midt i en stor fyringsrunde skulle vælge (ny) TR og TR-suppleant, da vi havde kampvalg. Valgresultatet blev, at TR og TR-suppleant blev væltet, men trods valgresultatet var de nyvalgte handlingslammede, fordi deres 2-årige funktionsperiode starter 1. august ifl. GL´s Love

Et kampvalg mellem TR skal udløse et hurtigere skift

Mit forslag til lovændring er: Når der ikke sker genvalg, må de nyvalgte (kunne) træde til 1. maj. Det vil betyde, at overgangen fra den ene TR til den anden forkortes med tre måneder. Nyvalgte vil på denne måde hurtigere kunne fungere som medlemmernes talerør. Desuden mener jeg, at det er vigtigt, at GL´s Love indeholder retningslinjer for, hvad der sker, hvis TR går eller bliver væltet.

Et godt arbejdsmiljø er og bliver min mærkesag. Jeg er optaget af at tage ansvar for dem, som har brug for et stærkt talerør ind i ledelsen. Jeg brænder for at styrke og tydeliggøre GL både på lærerværelset, over for dig som medlem og i særdeleshed over for ledelsen, så vi sammen kan arbejde for dit og vores arbejdsmiljø. Derfor stiller jeg op til hovedbestyrelsen.


Emner:  
Interessent: