Jan Maintz

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Jan Maintz
Skole: Virum Gymnasium
Alder​: 42 år
Fag:​ Dansk, filosofi og samfundsfag
​​​

Valgudtalelse​

Til kamp for geninvesteringer, bedre arbejdsforhold, mere åndsfrihed og medbestemmelse 

Gymnasielærere kan på trods af OK21 stadig pålægges mange hold – nogle steder helt urimeligt mange hold – og der er i det hele taget nok at kæmpe for de kommende år. 

Jeg har i en årrække haft en lang række indlæg i landets aviser, debatteret med politikere og kæmpet imod nedskæringerne på gymnasierne og markedsgørelsen af dem – både i form af taxametersystemet, konkurrence-tænkningen og et snævert fokus på aktuelle markedsbehov frem for vidensniveau og dannelse. 

Hvis jeg bliver valgt ind i GL, vil jeg kæmpe for: 

  • at der bliver ført penge tilbage til sektoren. Det er muligt, hvis vi intensiverer presset – både via samarbejdet med AC og gennem lobbyvirksomhed mv. Fra 2016-19 blev vi beskåret med 11,7 %. Af alle fastansatte stx-lærere er 29 % nu på deltid – 2/3 af dem angiver arbejdspresset som årsag. De 11,7 % er for voldsomt, da de dræner lærerne for det overskud, der skaber god undervisning. 
  • at alle lærere får overblik over deres opgaver, gennemsigtighed og fast forberedelsesfaktor. 
  • at vi får mindre topstyring og mere medbestemmelse. Der er for lidt fri kritisk debat på skolerne og lyst til at kritisere. Min analyse af problemet og løsningsforslag kan du læse på Altinget.dk.
  • Vi skal også have en undersøgelse af ytringsfriheden, både mht. ledelsesniveauer og emner i undervisningen. 
  • at vi bevarer den særlige profil for hhv. HF, HHX, HTX, EUX og STX. Deres forskellighed er en styrke. STX skal ikke forlade sit oprindelige fokus på videnskabsfagene og almendannelse. 
  • at vi får ændret taxametersystemet til penge pr. påbegyndt elev eller pr. klasse. Det ville give færre ressourcer brugt på fastholdelse og markedsføring og mere faglighed og lærerautoritet. 
  • a​t vi kommer af med grundforløbet, som er uhensigtsmæssigt for både elever og lærere. I det hele taget bør GL kæmpe mere aktivt mod støj, buzzwords og retningsløs digitalisering. 

Mere klassiske dyder er værd at tage med ind i fremtiden.​


Emner:  
Interessent: