Sandie Langer Christensen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-probilbillede ​​​​​​​​
​Sandie Langer Christensen
Skole: ​VUC Lyngby
Alder​: 36 år
Fag:​ Engelsk, dansk og italiensk
​​
​​​
​​​

Valgudtalelse​

Mere aktivisme og mindre pragmatisme

GL har i en årrække prioriteret en meget pragmatisk tilgang til bl.a. overenskomstforhandlinger. Jeg vil arbejde for en mere aktivistisk tilgang, hvor vi ikke så let giver afkald på vores idealer for at undgå konflikt, men hvor vi i højere grad mobiliserer os og siger fra over for politikerne og ledelserne. GL skal genskabe lighed på løn- og arbejdsområdet, erstatte tidsregistreringen med centrale aftaler og arbejde for at afskaffe selvstyret, der skaber unødig konkurrence og ressourcespild i gymnasiesektoren.

Styrk arbejdsmiljøet

Gymnasielærere befinder sig i dag blandt de 5 mest stressede jobgrupper. Antallet af stressrelaterede sygemeldinger er stigende, og flere vælger at gå på deltid for at kunne fortsætte, mens andre ender i nedslidende vikariater. Massive nedskæringer viser sig også i form af øget jobusikkerhed, hvilket skaber et yderligere pres. GL skal øge indsatsen på arbejdsmiljøområdet markant. GL's sekretariat skal hjælpe og støtte TR lokalt.    

Særlig indsats på VUC-området

Mange VUC-undervisere kæmper med voldsomme skævvridninger i skema og manglende stabilitet i planlægningen af deres arbejdstid grundet øget usikkerhed om holdoprettelser eller pludselige dubleringer. Ligesom løbende optag, stor aldersspredning og socialt og psykisk sårbare kursister stiller høje krav til underviseren. Derudover oplever VUC-undervisere en stor belastning i forhold til eksamen og censur. Her er det vigtigt, at GL centralt øger fokus på området og arbejder målrettet for at modvirke VUC-lærernes markant forringede vilkår.  ​

.​​​​​
Emner:  
Interessent: