Sigrid Jørgensen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Sigrid Jørgensen
Skole: Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Alder​: 64 år
Fag:​ Tysk og engelsk
​​​

Valgudtalelse​

Krav om tillæg - uden lønudvikling falder din livsløn og pension

Når man bliver offentligt ansat, forventer man, at ens løn stiger. Ca. 10% af lønsummen skal gå til tillæg i henhold til skolernes lokale lønaftaler. Vel at mærke gennemsigtige og retfærdige lønaftaler. Lokallønstillægget, der også er en form for anerkendelse, må ikke være forbeholdt bestemte fag eller aldersgrupper. Tjek din løn og lønstatistikken på gl.org!

Andre krav

GL´s enorme strejkekasse er forbeholdt GL´s medlemmer. Pengene skal forrentes bedst muligt, og nogle flere investeres i medlemmerne, f.eks. til en aftale om støtte til omskoling. GL-centralt skal også stille forslag om aftaler vedr. ret til længere orlov for 50+ eller bedre seniorordninger – andet og mere end de nuværende sølle ca. 400 kr. (2022). De færreste kan med det nuværende arbejdspres holde, til de er 70.

Krav om tid eller aftale

Skævbelastningen og merarbejdslotteriet skal bekæmpes. Vi har perioder med umulig skævbelastning, der i andre brancher koster i form af afspadsering og/løntillæg. Det er uacceptabelt for alle ansatte, incl. fastansatte deltidsansatte og vikarer. De færreste tør ytre sig af frygt for at blive afskediget; flere og flere stemmer med fødderne og går på deltid. Vi bliver et lavtlønsområde, når flertallet går på deltid, men arbejder på fuld tid. GL skal overalt indgå aftaler til forebyggelse af skæv arbejdsbelastning.

Det er ligeledes uacceptabelt, at vi hver især forventes at skulle indhente skemaaflysninger, selv efter sygdom. Syge-, omsorgs-, senior- og aftalte dage til vores efteruddannelse skal respekteres og prioriteres.

Og en opfordring: Støt din TR, TRs og AMR, for de støtter dig!

I øvrigt mener jeg, at vi i højere grad skal anerkende og støtte skolens krumtappe: tillidsrepræsentanten, -suppleanten og arbejdsmiljørepræsentanten. Deres arbejde er blevet mere omfattende efter OK21, og deres aftaler om planlagte timetal og tillæg skal forbedres. En støtte til dem er en støtte til GL.

Stem på Liste 2!​


Emner:  
Interessent: