Malthe Stensgaard

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Malthe Stensgaard
Skole: Paderup Gymnasium
Alder​: 35 år
Fag:​ Fysik, astronomi og naturgeografi
​​​

Valgudtalelse​

Jeg stiller op til valg, fordi jeg vil kæmpe for at forbedre vores arbejdsforhold og rette op på nogle elementer, som jeg betragter som fejlkonstruktioner. Nogle af mine mærkesager kan du se herunder.

Arbejdsvilkår:

Faste planlægningstal nedfældet i en aftale – De nuværende planlægningstal uden sammenhæng med den reelle tidsregistrering samt kriterierne for udbetaling af merarbejde er flydende; nogle opgiver endda at søge om merarbejde. Diskussionen om sektorens økonomiske ramme og vores arbejdsbelastning burde tage afsæt i erfaringer og viden, ikke i modpartens skøn. Geninvesteringer i sektoren er en nødvendighed for forbedrede arbejdsvilkår, da forberedelsestid er en forudsætning for kvalitet og god undervisning.

Kernefaglighed og metodefrihed:

Kernefagligheden er udfordret af pædagogiske modefænomener som fx karrierelæring, 21st century skills og computational thinking. Vores kostbare tid med eleverne burde i større omfang handle om kernefaglighed. Gymnasielærernes frie valg af materialer og metoder, giver en autentisk og bedre undervisning med mere fordybelse.

Justeringer af reformen:

Afskaf grundforløbet – Ulemperne ved grundforløbet vejer langt tungere end fordelene. Kravene i bekendtgørelser og love er vokset, så timerne kan kan med fordel føres tilbage til fagene, hvor der er brug for faglig fordybelse.

Færre studieretninger med flere valg i 3.g Der er for mange studieretninger med for store bindinger på A-niveau fag, det skal være muligt at opgradere et eller to fag til A-niveau i 3.g efter eget valg.

Reform af matematik - Den store IT-satsning i matematik og forøgelsen af antallet af obligatoriske emner er medskyldig i, at eleverne har mistet noget af den grundlæggende matematiske forståelse. Her mener jeg, at læreplanen skal ændres hurtigst muligt og fokusere på matematisk forståelse og metoder frem for gold instrumentel læring med IT-værktøjer.


Emner:  
Interessent: