Kresten Mouritzen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Kresten Mouritzen​
Skole: HHX, SCU Skanderborg
Alder​: 36 år
Fag:​ Informatik og historie
​​​

Valgudtalelse​

Den frie Gymnasieskole

Den danske gymnasieskole skal vedblive at være sin egen og ikke defineres af udefrakommende politiske ræsonnementer

Gymnasieskolen – som er HHX, HTX, HF, EUX eller STX er frie institutioner, ikke fordi de er selvejende, men fordi vi giver vores elever et frit rum til at møde verden.
Eleverne skal ikke lære om Historie, Biologi eller International Økonomi, fordi det giver dem et springbræt til et fremtidigt arbejde; de skal lære om det, fordi det har værdi i sig selv. Og sådan skal det fortsætte.

Der virker dog til at være mange ideer at holde fest for – men det bør vi ikke.
Alt fra ydre krav om Muhammed-tegninger som fast del af det såkaldte "pensum", til at bæredygtighed skal skrives ind i formålsparagrafferne og at samtlige elever bør have "karrierekompetencer".

Men det går ikke med alle de samfundskrav. Vi bør som fagforening forsværge alle forsøg på at få omverdens problemer lagt ind i skolen, fordi skolen er ikke "virkeligheden", eller "fremtiden" eller andet politisk presserende. Gymnasiet er suspenderet fra virkeligheden og fremtiden, den er ophøjet og fjernet fra al den larm og acceleration, der findes i et ungt menneskes liv. Gymnasieskolen er et sted hvor elever frit kan beskæftige sig med ion-bindinger, høje bjerge, Den Franske Revolution, Herman Bang og andengradsligninger, uden ellers at være indsnævret af samfundets krav.

Det er denne frie vekselvirkning mellem eleverne og alle Verdens ting og processer, der er Dannelsens forudsætning.

Præmissen for Dannelse er den pædagogiske frihed, og den skal gymnasielæreren, såvel som fagforeningen holde i hævd ved at afvise diverse politiske agendaers indtrængen, i alt fra pensumlister til formålsparagraffer.
Det er ingen let kamp, men den er vigtig for os alle.​​

Emner:  
Interessent: