Gudrun Beyer Paulsen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Gudrun Beyer Paulsen
Skole: Høje Taastrup Gymnasium
Alder​: 57 år
Fag:​ Biologi, bioteknologi og kemi. AMR​
​​​

Valgudtalelse​

Akademisk arbejde

Gymnasielærerjobbet er et akademisk arbejde, og der skal værnes om vilkår for lærernes og elevernes faglige udvikling både på det alment gymnasiale område og på erhvervsgymnasierne. Der skal herske respekt om lærerens faglige og fagdidaktiske kunnen, og der skal være tillid til, at gymnasielærerne i samarbejde med eleverne kan gøre undervisningen aktuel og nærværende, uden at læreplanerne skal omskrives i tide og utide pga. modeluner.

Løstansatte

Løstansatte og ansatte uden pædagogikum skal sikres mulighed for opkvalificering også under kortvarige ansættelser. Man skal kunne tage dele af pædagogikum fx fagdidaktiske kurser, så man står bedre rustet til fremtidige jobs og ikke konstant ender på bageste perron på grund af manglende pædagogikum.

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Gymnasielærerjobbet har tendens til at blive sæsonarbejde med korte, afbrudte forløb på grund af grundforløb, NV, AP, ØG og PU samt ikke mindst på HF, hvor fx de praktiske fag skal afsluttes i løbet af et semester, og hvor der meget uhensigtsmæssigt ligger en eksamen midt i skoleåret. Det fører til voldsom skævvridning af arbejdsbelastning med eksamen og undervisning på samme tid i november og december. Det er stressende for alle, og udbyttet står slet ikke mål med anstrengelserne.  I grundskolen bør eleverne kunne træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Det første år af gymnasiet kan sagtens gøres forholdsvis mere ensartet med to eller tre hovedretninger og valg forinden af de musisk-kreative fag; derefter kan eleverne træffe valg om yderligere specialisering. Selvfølgeligt skal de få unge, der vælger at skifte retning kunne gøre det, uden at ødelægge det for de mange. Det har tidligere været muligt.  GL skal være med til at påvirke rammerne for vores arbejde, så vi undgår de ​nedbrydende skævbelastninger, som stresser og medfører, at alt for mange kolleger vælger deltid.​


Emner:  
Interessent: