Lone Brun Jakobsen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Lone Brun Jakobsen
Skole: Tørring Gymnasium​
Alder​: 58 år
Fag:​ Matematik, fysik og k​emi
​​​

Valgudtalelse​

Det at være gymnasielærer

Gymnasielærere elsker deres fag, og de elsker at formidle fagene. Med dette følger alle mulige andre opgaver, der tilsammen med de faglige gør det muligt, at de gymnasiale uddannelser gør det muligt for årgang efter årgang af unge mennesker at være klare til enten en videregående uddannelse eller måske en pause af kortere eller længere varighed, hvor de forestående valg om, hvordan livet skal forme sig træffes. Vi kan ikke som lærere give retningen, men vi kan bidrage med værktøjer, der gør valget mere kvalificeret.
Et godt og trygt arbejdsmiljø er det bedste grundlag for at trives i jobbet som underviser.
Det trygge arbejdsmiljø kræver en dialog på de enkelte skoler – om hvordan arbejdsopgaver fordeles, om hvilke ønsker og behov den enkelte lærer har, og hvordan det bedst kan tilgodeses, samtidig med at vi kan opfylde de krav der stilles til os som undervisere.

GL´s hovedbestyrelse skal arbejde for, at det fortsat er muligt at lave lokale løsninger og aftaler om arbejdstid på skolerne, så dialog og tillid er i fokus. Med gennemsigtighed i tildelingen af arbejdsopgaver undgås mytedannelser,​ hvilket er til gavn for det kollegiale samarbejde og arbejdsmiljø.

Fagforeningen

Vores fagforening skal fortsat stå som en stærk medspiller for lærerne i forhold til overenskomstforhandlinger og udvikling af uddannelserne, men også i dialogen med politikere og offentligheden i forhold til konsekvenserne af den fortsatte reducering af ressourcerne til uddannelse over et bredt spektrum.
Bevarelse af alle de gymnasiale uddannelser må være et fortsat fokuspunkt, så det brede udvalg overalt i landet ikke forringes, og afstanden til en ungdomsuddannelse ikke bliver så stor, at det bliver en hindring for at uddanne sig.
GL´s hovedbestyrelse skal arbejde for, at vi fortsat har en fagforening, hvor solidaritet både fagene imellem og uddannelserne imellem står i højsædet.​


Emner:  
Interessent: