Rasmus Vestergaard Lysemose

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Rasmus Vestergaard Lysemose
Skole: Rødkilde Gymnasium​
Alder​: 42 år
Fag:​ Samfundsfag & historie. TR​
​​​

Valgudtalelse​

At udvikle eleverne og skabe rammerne for god undervisning har altid været i fokus for mig. Jeg har været TR siden 2017 og gymnasielærer siden 2006, hvor jeg har undervist i fagene samfundsfag og historie på både STX-og HF-uddannelsen. For at vi kan lykkes med vores undervisning, og for at vi kan bevare gnisten som undervisere, er det vigtigt for mig at arbejde aktivt for de bedste rammer. 

 Derfor vil jeg i hovedbestyrelsen arbejde for:

  • Gennemsigtighed i arbejdsfordelingen og en jævn arbejdsbelastning
  • Lokalaftaler, som sikrer en retfærdig arbejdsfordeling
  • At tillid til lærerens faglige valg altid er i højsædet 

Uddannelse er en god investering i fremtiden

At investere i uddannelse er en investering i fremtiden, og den må ikke ses som en udgift, der kan spares på i dårlige tider. Vi skal danne og uddanne de unge mennesker til fremtiden, hvor​ nysgerrighed og faglighed helt sikkert vil spille en afgørende rolle. GL skal understøtte den enkelte underviser og det enkelte team i deres bestræbelser på at skabe gode, trygge rammer for eleverne. 

Gode arbejdsvilkår

Det er vigtigt for mig, at læreren oplever retfærdighed og tillid på den enkelte arbejdsplads. Det skal hjælpes på vej af gennemsigtighed i planlægningstallene på den enkelte skole og følges op af en lokalaftaler, som sikrer begge parter, da det skaber ro om arbejdet og tid og rum til engagement og fordybelse. 

Tillid

Det er afgørende vigtigt, at der er tillid til, at den enkelte underviser leverer god undervisning. Det kræver et stort mulighedsrum for den enkelte underviser og de samarbejder, den enkelte indgår i. Faglighed er i alle gymnasieuddannelsernes DNA, og vi skal turde tro på lærernes faglighed og de valg, som de træffer til gavn for den enkelte klasse og de enkelte elever. Det kræver tillid kollegaerne imellem samt medarbejderen og ledelsen imellem, hvilket er vigtigt, og noget som jeg vil arbejde for. ​


Emner:  
Interessent: