Mai Møller Nielsen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Mai Møller Nielsen
Skole: Aurehøj Gymnasium
Alder​: 36
Fag:​ Religion og samfundsfag
​​​

Valgudtalelse​

Til forsvar for den klassiske fagforening

Jeg kæmper for et GL, der på overenskomstområdet agerer klassisk fagforening, der tør kalde en spade for en spade, og derved både anerkende og adressere de interessekonflikter, der fortsat findes. Den katastrofale overenskomst af 2013, besparelserne fra 2016-2019 og selvejets konkurrenceudsættelse tydeliggør behovet for et klassisk fagforeningsfællesskab med en høj organisationsgrad og aktiv medlemsdeltagelse. Den seneste overenskomst var ikke optimal, men viser i stigende grad sit værd: Det er tid til at forhandle lokalaftaler med fuld gennemsigtighed i arbejdsporteføljen. 

Arbejdsmiljø under pres

GL's undersøgelser taler deres tydelige sprog: Flere og flere – særligt kvinder – går på deltid for ikke at brænde sammen under det øgede arbejdspres, der betyder, at vi tvinges til at gå på kompromis med fagligheden og udsatte elevers behov. Individuelle løsningsstrategier på kollektive problemer er ikke rimelige og understreger fagforeningens fortsatte relevans ift. andet og mere end løn. Vi skal stå fast på, at hele mennesker og en kvalificeret arbejdsstyrke kun lader sig gøre ved investeringer i uddannelse.  

Tillid fremfor buzzwords

I Uddannelsesudvalget arbejder jeg for at begrænse den politiske detailstyring af læreplanerne. Der er i forvejen et overvældende antal af faglige mål og politiske ønsker til konkrete emner og materialer, så med respekt for undervisernes faglighed og høje samvittighed er der snarere brug for en hovedrengøring. Danske Gymnasier arbejder for en slags enhedsuddannelse med ubegrænset meritmulighed, erhvervsrettede studieretninger, teknologifag, engineering i alle fag osv. GL skal kæmpe mod en sådan yderligere begrænsning af metodefriheden, læreplanstrængsel samt manglende respekt for uddannelsernes særtræk.

GL skal arbejde for et delvist klassetaxameter som vejen til en sundere økonomi på mange gymnasier, samt en hverdag, hvor vi er mindre pressede af de økonomiske konsekvenser af frafaldstruede elever.​

Læs mere på liste1.dk/kandidat/mai


Emner:  
Interessent: