Kåre Blinkenberg

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-probilbillede ​​​​​​​​
Kåre Blinkenberg
Skole: Aarhus HF & VUC
Alder​: 42 år​
Fag:​ Filosofi og samfundsfag
​​​

Valgudtalelse​

GL skal være en fagforening for alle skoleformer – også HF og VUC

Efter mange års angreb på VUC har jeg i de sidste otte år i hovedbestyrelsen kæmpet for, at VUC står højt på dagsordenen i GL. Det var min vigtigste sag i efteråret at sikre, at hf-enkeltfag også fik tilbageført midler på finansloven. Det lykkedes! Men vi skal fortsætte kampen for VUC. Der må skabes respekt om det store arbejde, som alle vi VUC-undervisere gør for at give alle en chance.​ 

Jeg kæmper også for et stærkt HF, som ellers risikerer at blive glemt i politikernes snak om "gymnasiet". HF må aldrig blive en andenrangsuddannelse. Derfor skal vi løse de udfordringer, som den nye reform har givet - især hvad angår skæv arbejdsbelastning, pressede eksamensperioder og praktikperioder.

En markant stemme i GL

Ved sidste overenskomst viste jeg, at jeg står fast på, at GL ikke må opgive kampen for ordentlige centrale rettigheder. Vi skal fortsat turde kræve rimelige arbejdsforhold. Nedskæringerne har fået skolerne til at tildele lærerne flere hold uanset omkostningerne, og der er opstået en urimelig ulighed mellem skolerne. Løse formuleringer frem for en ordentlig arbejdstidsaftale gør, at presset på forberedelsen har været enormt siden OK13, og det problem er ikke løst med OK21. Jeg har leveret og vil fremover også i GL levere klar kritik af selvejet og støtte til mere demokratiske skoler. 

Et GL med solid viden om vores arbejdsmiljø

Gymnasielærerne er især ramt af stress, ubalance mellem arbejde og privatliv og for lidt tid til at skabe ordentlig kvalitet. Som formand for GL's arbejdspladsudvalg har jeg især arbejdet for, at GL indsamler og selv producerer viden om vores arbejdsmiljø. Der er ingen garanti for, at andre end fagforeningen interesserer sig for vores forhold, så det er en hovedopgave for os at sætte det på dagsordenen. Ud over at udbrede kendskabet til problemerne skal vi arbejde videre på at uddanne både TR og AMR i arbejdsmiljø og kollektive løsninger.


Læs mere på liste1.dk/kaare​Emner:  
Interessent: