Tomas Kepler

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Tomas Kepler
Skole: Aalborghus Gymnasium​
Alder​: 48 år
Fag:​ Engelsk og historie. Formand for GL​
​​​

Valgudtalelse​​​ 

Jeg har været formand for GL de sidste 3 år, og stiller op med ønske om at fortsætte på formandsposten.

Hvad har vi opnået?

GL er i denne valgperiode nået i mål med en række indsatser, bl.a.​:

  • Stop for omprioriteringsbidragets nedskæringer, og tilbageførsel af en kvart milliard til sektoren på finansloven for 2021.
  • Et første skridt fremad på overenskomstområdet med OK21. Vi ser nu en udvikling mod flere skoler med lokale arbejdstidsaftaler, og mere transparens samt bedre brug af tidsregistrering på andre.
  • En elevfordelingsaftale som skal sikre en bedre fordeling mellem storbyskoler, og mellem land og by. Aftalen er et grundstød til selvejets markedsgørelse og konkurrenceudsættelse af skolerne.

Samtidig har vi styrket GL's relation til andre fagforeninger, lederforeninger, vores hovedorganisation Akademikerne, politikere og ministerier. Det er grundstenene til nye resultater for vores medlemmer.

De næste 3 år

Jeg vil i den kommende periode kæmpe for, at vores medlemmer:

  • ikke skal gå på deltid for at holde til arbejdspresset. Man skal kunne arbejde på fuld tid og samtidig have et fritids- og familieliv.
  • bevarer deres metodefrihed i en skole, som er orienteret mindre mod karakterræs og mere mod almendannelse.
  • ser GL skabe synlige resultater på centralt plan (ex afskaffelse af grundforløbet), og styrke rammerne for, at de meningsfuldt kan involvere sig i det lokale fællesskab for bedre arbejdsvilkår.
  • får den løn, de skal have - uanset hvor de arbejder.

Vejen til nye resultater

Efter 3 lærerige år ønsker jeg at fortsætte og forstærke den linj​e, jeg såvel internt som udadtil har fulgt som formand. Jeg vil opbygge tillid og samarbejde bredt.

Resultater skabes med troværdighed og samarbejde. GL skal ikke samarbejde for enhver pris, men vi skal kendes for at have politisk mod til både at turde kritisere - og turde samarbejde om at søge de bedst mulige resultater. Pejlemærket er, at vi skal forbedre medlemmernes arbejdsvilkår i en dagligdag, hvor presset er alt for hårdt og skævt fordelt.


Emner:  
Interessent: