GL's årsberetninger

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her på siden kan du finde GLs årsberetning tilbage fra 2009/2010 og frem til idag.
Du kan også se formandens mundtlige​ beretninger fra 2010 og frem til idag.​​​​

 

 

Årsberetning 2017/2018https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/17-18Årsberetning 2017/201810-10-2018 22:00:00Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, almendannede og motiverede elever er til stede.
Årsberetning 2016/2017https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/16-17Årsberetning 2016/201710-10-2017 22:00:00Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, almendannede og motiverede elever er til stede.
Årsberetning 2015/2016https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/15-16Årsberetning 2015/201611-10-2016 22:00:00Gymnasielærere underviser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, innovative og motiverede elever er til stede.
Årsberetning 2014/2015https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/14-15Årsberetning 2014/201508-10-2015 22:00:00Gymnasielærere leverer undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Det er en væsentlig samfundsopgave, som forudsætter, at rammerne for arbejdet med at uddanne fagligt dygtige, innovative og motiverede elever er til stede.
Årsberetning 2013/2014https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/13-14Årsberetning 2013/201409-10-2014 22:00:00På disse sider kan du læse GL's årsberetning 2013-2014.
Årsberetning 2012/2013https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/12-13Årsberetning 2012/201308-10-2013 22:00:00Læs hovedbestyrelsens årsberetning for skoleåret 2012/2013. GL's repræsentantskab tog stilling til beretningen på møde den 25.-26. november 2013.
Årsberetning 2011/2012https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/Sider/Aarsberetning_2011-2012.aspxÅrsberetning 2011/201214-10-2012 22:00:00GL’s væsentligste opgaver er at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser har en høj kvalitet, og at gymnasiale lærere har så gode løn- og arbejdsvilkår, at det fortsat er attraktivt at blive og at være gymnasielærer.
Årsberetning 2010/2011https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/Sider/Aarsberetning20102011.aspxÅrsberetning 2010/201111-02-2012 23:00:00GL’s væsentligste opgaver er at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser har en høj kvalitet, og at lærerne har så gode løn- og arbejdsvilkår, at det fortsat er attraktivt at blive og at være gymnasielærer. Dette forudsætter, at skolerne har ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum. Lærernes løn- og arbejdsvilkår skal fortløbende sikres ved en kombineret indsats fra GL centralt og decentralt på den enkelte skole. Samtidig skal medlemmerne have mulighed for individuel interessevaretagelse på et højt professionelt niveau.
Årsberetning 2009/2010https://www.gl.org/omGL/aarsberetning/Sider/Aarsberetning0910.aspxÅrsberetning 2009/201010-10-2010 22:00:00GL’s væsentligste opgave er at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser har en høj kvalitet, og at lærerne har så gode løn- og arbejdsvilkår, at det fortsat er attraktivt at blive og at være gymnasielærer. Dette forudsætter, at skolerne har ordentlige rammevilkår og økonomisk råderum. Lærernes løn- og arbejdsvilkår skal fortløbende sikres ved en kombineret indsats fra GL centralt og decentralt på den enkelte skole. Samtidig skal de medlemmer, der har brug for en individuel interessevaretagelse, have denne på et højt professionelt niveau.

​​​​​

 Formandens mundtlige beretning

 

 

Formandens beretning 2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2018.aspxFormandens beretning 201825-11-2018 23:00:00I sommer åbnede jeg min lokale avis – Nørrebrobladet. Her faldt jeg over denne artikel: 27 unge mennesker i Mjølnerparken har fået studenterhue på. Det er den lokale beboerforening, der fejrer sine unge – og der er grund til at være stolt. Både for den enkelte og for et område, der i den grad har brug for at glæde sig over sine succeser.
Formandens beretning 2017https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2017.aspxFormandens beretning 201726-11-2017 23:00:00Jeg er stolt af at være gymnasielærer. I salen er der 275 tillidsrepræsentanter, som er stolte af at være gymnasielærere. Og rundt om på landets gymnasiale uddannelser er der 15.000 stolte gymnasielærere.
Formandens beretning 2016https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2016.aspxFormandens beretning 201627-11-2016 23:00:00Gymnasielærere yder hver dag en vigtig indsats for at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt. Gymnasielærere kan med god grund være stolte. Jeg håber, at vi også i de kommende år fortsat kan omtale de gymnasiale uddannelser med samme stolthed. Pas godt på eleverne. Pas godt på lærerne. Pas godt på gymnasieuddannelserne.
Formandens beretning 2015https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-mundtlige-beretning-2015.aspxFormandens beretning 201522-11-2015 23:00:00Se og læs Annette Nordstrøm Hansens tale på GL's repræsentantskabsmøde
Formandens beretning 2014https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-mundtlige-beretning-2014.aspxFormandens beretning 201423-11-2014 23:00:00Jeg vil bruge denne beretning til at give jer et indtryk af, hvor jeg ser gymnasiesektoren lige nu - en sektor, der har brug for viden, respekt og dialog.
Formandens beretning 2013https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2013.aspxFormandens beretning 201324-11-2013 23:00:00Jeg har sunget fra denne talerstol. Jeg har vist film med lærere, der fortæller entusiastisk om gymnasielærerjobbet. Jeg har tegnet og fortalt om gymnasielærernes vilkår fra denne talerstol. Nu vil jeg bare bede jer om at forestille jer en lun junidag.
Formandens beretning 2012https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens_beretning_2012_gymnasiet_en_succes.aspxFormandens beretning 201225-11-2012 23:00:00Gymnasiet er en succes. En kæmpe succes. Så stor en succes at 4 ud af 5 unge tilvælger en gymnasieuddannelse. Det er gymnasielærerne og lederne på den enkelte skole, der har opbygget et fantastisk brand. De har opbygget en uddannelse, som de unge mennesker og deres forældre ved, giver dem muligheder i livet.
Formandens beretning 2011https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens_beretning_2011.aspxFormandens beretning 201127-11-2011 23:00:00Gymnasielærere arbejder dybt professionelt for at dygtiggøre deres elever – og for eleverne er det lærerne, der har størst betydning for hvor dygtige de bliver! Så kort kan det siges. Det er essensen i den danske succes.
Formandens beretning 2010https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandensberetning2010.aspxFormandens beretning 201028-11-2010 23:00:00Danske gymnasieuddannelser er verdens bedste! Sådan kunne man vælge at tolke den OECD-rapport, som blev offentliggjort her i efteråret. Helt uden sammenligning er Danmark det land, hvor gymnasieuddannelser giver den største samfundsnytte.

Emner:  
Interessent: