GL's årsberetning 2022-2023

Årsberetning
 

​​​​​ GLS_AARSBERETNING-forsid_11.png​​​ GL’S ÅRSBERETNING-forside.png
​Læs hovedbestyrelsens årsberetning.​

​​​​​​​​​​​​​​​​Hovedbestyrelsen har afgivet sin årsberetning for skoleåret 2022 - 2023. 
Formand Tomas Kepler skriver i sit forord:

Vi har vi et generelt samfundsproblem i Danmark, hvor gruppen af unge uden uddannelse eller job udgør omkring 43.000 personer. Samtidig efterspørges uddannede lærere, sygeplejersker og socialrådgivere, som forudsætter en studentereksamen. Hovedbestyrelsen og jeg har derfor på vegne af GL frarådet forslaget om at skærpe adgangskravene til gymnasiet. Løsningen skal findes andre steder. I GL har vi bl.a. indledt et samarbejde med Studievalg Danmark om at udarbejde inspirationsmateriale til de gymnasiale uddannelser. Derudover indgår GL i et samarbejde med Danske Gymnasier og Danske Erhvervsgymnasier om en fælles tilgang, der skal understøtte og fremme, at flere unge vælger erhvervsuddannelserne, erhvervsakademierne og professionsuddannelserne efter gymnasiet.

Samtidig er det vigtigt fortsat at udvikle de gymnasiale uddannelser: Først og fremmest skal uddannelsernes almendannede formål styrkes, og grundforløbet skal afskaffes, så eleverne kan starte direkte i studieretningsklassen. Det vil være et væsentligt skridt for at styrke de unges trivsel i uddannelserne. Derudover foreslår vi, at der skal udarbejdes nye studieretninger med fokus på sprog for at mindske den fatale udvikling med mangel på sprogligt uddannede.

I 2022/2023 blev den nye reducerede elevfordelingsmodel implementeret, men de foreløbige resultater viser, at modellen ikke har gjort nogen betydelig forskel. Vi ser fortsat en polarisering i storbyerne og en mangel på elever på de små skoler uden for de store byer. GL mener derfor, at der er behov for en ny model.

GL arbejder fortsat på at øge det politiske fokus på VUC-sektoren. I fællesskab med Uddannelsesforbundet og Danske HF & VUC har vi udarbejdet en ny version af "Videre Som Voksen", som jeg sammen med de to andre formænd har drøftet med de uddannelsespolitiske ordførere.

Udviklingen af kunstig intelligens (AI) har medført store udfordringer for undervisningen og haft negativ indflydelse på relationen mellem lærere og elever. Udviklingen betyder, at vi må gentænke inddragelsen af digitale teknologier i undervisningen. For at skabe de bedst mulige betingelser for et trygt og sikkert læringsrum er det centralt at sætte fokus på det didaktiske udviklingsarbejde med både at begrænse og inddrage AI-værktøjer i undervisningen.

Efter OK21 er dialogen mellem leder og lærer kommet i fokus, og vi ser en større åbenhed i lærernes arbejdstidsplanlægning. De fire godkendelser af lærerens tidsforbrug er dog ikke realiseret på mange skoler, hvilket skyldes en modstand fra lederne og manglende tidsregistrering hos lærerne. Derfor intensiverer GL sin rådgivning på dette område.

I januar 2023 indbød vi til fem møder for medlemmer og tillidsrepræsentanter for at involvere medlemmerne i processen med at fastlægge GL's krav til OK24. På møderne drøftede vi løn, arbejdsmiljø, fleksibilitet og arbejdstid, det grænseløse arbejde og kompetenceudvikling. Inputtene fra møderne udgør grundsubstansen i GL's OK-krav, og det var en fornøjelse at have så god og åben dialog om hverdagens udfordringer.

GL har i de senere år haft fokus på den manglende udmøntning af lokalløn, som finder sted på en lang række gymnasier, især de erhvervsgymnasiale. Derfor er det centralt for GL, at der ved OK24 sættes fokus på at sikre ligeløn i den lokale løndannelse i sektoren.

 I årberetningen er disse og flere andre vigtige områder omtalt. ​Læs hovedbestyrelsens årsberetning.

Emner:  
Interessent: