Årsberetning 2011/2012

Årsberetning
Årsberetning
GL’s væsentligste opgaver er at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser har en høj kvalitet, og at gymnasiale lærere har så gode løn- og arbejdsvilkår, at det fortsat er attraktivt at blive og at være gymnasielærer.

 Læs GL's årsberet​ning 2011/2012

Læs GL's årsberetning 2011/2012 som PDF

Skoleåret 2011/12 har været præget af implementeringen af OK11 og forberedelse af OK13. Det store pres på gymnasielærere vil hovedbestyrelsen imødegå offensivt ved at sætte en dagsorden om, at de uddannelsespolitiske udfordringer må ses i sammenhæng med behovet for at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasielærer, da god undervisning forudsætter en engageret og velforberedt lærer. Se side 3.

GL har igennem en årrække arbejdet for at få et loft over antallet af elever i den enkelte klasse. Dette arbejde bar frugt med finansloven for 2012. Se side 10.

Til gengæld er lærernes overtid steget voldsomt de senere år. Dette giver lærerne en alt for stor belastning samtidig med at det blokerer for ansættelse af nye gymnasielærere, som ellers burde kunne lade sig gøre med den stigende akademikerarbejdsløshed. Se side 5.

Samtidig er det afgørende, at nye gymnasielærere fastansættes og ikke ’prøveansættes’ som vikarer. GL har i de forløbne år fået ændret 61 gymnasiale læreres ansættelse til en fastansættelse. Se side 5.

I GL har vi fået et rekordantal stort nye tillidsrepræsentanter, og kontingentet til GL er fra 1. august 2012 sat ned med 1.000 kr. om året. Se side 15.

 Læs GL's årsberetning 2011/2012

Emner:  
Interessent: