Årsberetning 2020/21

Årsberetning
 

​​​

​​​​GL's formand, Tomas Kepler, skriver i sit forord til årsberetningen:

Det forgangne skoleår har budt på en lang række udfordringer, vi ikke før har stået med. Fortsatte nedlukninger og genåbninger i coronaens tegn har sat elever, lærere og ledelser på svære prøvelser og krævet uhørt fleksibilitet og en ekstraordinær stor arbejdsindsats – som er blevet leveret! Det vil jeg gerne takke jer alle for. Heldigvis ser det ud til, at vi kan fortsætte en mere normal hverdag med fysisk fremmøde i indeværende skoleår. 

I beretningsperioden fik vi også en ny overenskomst​, blandt andet med krav om løbende samtaler med ledelsen om opgaveportefølje og mindst fire kvartalsvise opgørelser med godkendelse af den enkelte lærers arbejdstid samt en afsluttende drøftelse mellem TR og ledelse om hele lærergruppens samlede arbejdstid. 

Bestemmelserne er et klart og afgørende fremskridt for GL. TR bliver aktivt skrevet ind i overenskomsten igen. Arbejdstiden skal godkendes mindst hvert kvartal, og ledelsesforpligtelsen til løbende dialog med lærerne om opgaverne og tiden afsat til dem skal skabe større åbenhed og transparens i planlægningen og håndteringen af lærernes arbejdstid. Vigtigt er det også, at muligheden for at indgå lokal aftale fremhæves i overenskomsten. 

Der er ingen tvivl om, at de nye retningslinjer stiller store krav til ikke mindst TR og lærerkollegiet. På hver enkelt skole gælder det om sammen at finde frem til det fælles fundament, I vil stå på for at skabe de bedste forudsætninger for en jævn arbejdsbelastning for den enkelte lærer og lærerkollegiet samlet forud for samtalerne med ledelsen. Det er en stor udfordring og naturligvis en indsats, der også understøttes af GL centralt. 

Derudover vil jeg nævne aftalen om en ny elevfordeling​. Udfordringen har været stor og svær i flere år, men er nu landet med en løsning, GL overordnet bakker op om. Modellen vil få konsekvenser på især skoler, der vil skulle afgive elever til andre skoler for at opnå en mere balanceret elevsammensætning, der svarer til befolkningssammensætningen i lokalområderne. 

Derfor er jeg tilfreds med, at GL har fået tilsagn fra Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om, at vi bliver inddraget aktivt i udmøntningen af aftalen for at sikre, at implementeringen sker på en ordentlig og fair måde, der tager hånd om lærerne på de skoler, der kommer til at afgive elever. 

Endelig vil jeg pege på VUC, som foruden besparelser i omprioriteringsbidraget har måttet spare yderligere 1 mia. kr. siden 2016, og sidste år som eneste uddannelsesinstitution ikke fik refunderet omprioriteringsbidraget for 2019. Med den aktuelle højkonjunktur oplever VUC et aktivitetsfald på enkeltfagsuddannelserne på 13 procent sammenlignet med året før. 

Der er derfor akut behov for tilførsel af økonomisk hjælp til VUC. Det råber vi op om, og vi arbejder for, at den almene uddannelsesvision ”Videre som ​voksen”, som er udarbejdet sammen med Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet, vil få politikernes øjne op for den nødvendige prioritering af VUC. 

En beretning kan i sagens natur ikke dække alle GL’s aktiviteter. Den gengiver et begrænset, men væsentligt udsnit af GL's arbejde i beretningsperioden. 

God læselyst

Tomas Kepler
formand

Læs årsberetninge​n her og få et overblik over GL’s indsats på en række områder: Klart ja fra medlemmerne til OK21, Økonomi, elevfordeling og selveje, Coronakrisen fortsætter, Arbejdsmiljø i fokus, Lokal løndannelse halter, Afskedigelser og karrieresparring, Pejlemærker i gymnasieuddannelserne, Visionsarbejde for en trængt VUC-sektor, På vej mod ny struktur i GL, GL’s økonomi samt​ Gymnasieskolen i en brydningstid.

Emner:  
Interessent: