Årsberetning 2019/2020

Årsberetning
 

​​​​GL's formand, Tomas Kepler, skriver i sit forord til årsberetningen:

Sidste år skrev jeg i mit forord, at jeg ikke håbede, at dette års beretning ville have nedskæringer som den altdominerende og mørke grundtone.  Det håb er indfriet. For med finansloven for 2020 lykkedes det at komme af med det forhadte omprioriteringsbidrag, der havde forpestet stemningen og fremtidsudsigterne for uddannelsesområdet siden vedtagelsen i 2015.

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget var en betydelig sejr for GL og vores samarbejdspartnere. I GL var det ubetinget vores højst prioriterede indsatsområde siden 2015. Desværre viser finanslovsforslaget for 2020, at vi ikke kan hvile på laurbærrene. Der er i forslaget lagt op til besparelser på uddannelserne, som skal gå til at finansiere et politiforlig.  

Denne gang er forringelserne ganske vist forklædt i nysproglige omskrivninger som besparelser på reklame, også kaldet markedsføringsomkostninger. Der er tale om endnu et anslag mod en trængt uddannelsessektor, som bestemt ikke harmonerer med statsministerens ord om, at det er "tudetosset at spare på uddannelse". GL er gået i offensiven for at få fjernet besparelserne, og jeg håber og tror på, at det vil lykkes. Men tilbage står, at vi må konstatere, at kampen mod økonomiske forringelser ikke er ovre endnu.      


Andre mørke skyer har desværre også trukket sig sammen over os. Coronapandemien har sat sig alvorlige og uhyggelige spor overalt i verden og har også ramt de gymnasiale uddannelser. Nedlukkede skoler, omfattende virtuel undervisning og aflyste eksamener er blot nogle af de tiltag, der har påvirket vores arbejde. Dertil kommer usikkerhed ved genåbningen af skolerne og løbende ændringer i retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, som kan være svære at forholde sig til og efterleve for skolerne.

I beretningen har vi reserveret et afsnit til Coronakrisen, hvor du kan læse mere om de initiativer, GL har taget for at hjælpe og beskytte medlemmerne i en helt ekstraordinær og vanskelig tid.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle gymnasielærere for den enestående indsats, I har leveret under nødundervisningens pres og helt usædvanlige arbejdsforhold. På min vej i det danske landskab møder jeg blandt andet forældre til gymnasieelever, der udtrykker stor tak for den velgennemførte og imponerende indsats, de var vidne til under den virtuelle hjemmeundervisning. Samme toner lyder fra undervisningsministeren og de politiske ordførere. Det er jeg på jeres, medlemmernes, vegne stolt over.  

En beretning kan naturligvis ikke dække samtlige af de aktiviteter, GL har taget del i undervejs. Den er udtryk for et valg og gengiver et begrænset, men væsentligt udsnit af GL's arbejde i beretningsperioden.

God læselyst

Tomas Kepler
formand​


Læs årsberetningen her


Emner:  
Interessent: