Årsberetning 2018/2019

Årsberetning
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gymnasielærerne yder et stort og vigtigt arbejde for de unge og for samfundet. Studenterne bliver klædt på til at komme videre i uddannelse, og de opnår en bred almendannende ballast og en selvstændig og kritisk tilgang til udfordringerne i livet.  

Desværre er gymnasieuddannelserne udsat for politisk pres. De årlige omprioriteringsbidrag med besparelser på 2 procent er fortsat i beretningsperioden. Det har ført til mange afskedigelser og et øget pres på d​e tilbageblevne lærere og arbejdsmiljøet på skolerne.  ​

Virum Gymnasium-0488.jpg

​Presset på sektoren og de massive udfordringer på skolerne har fyldt meget i beretningsperioden, og det afspejler sig i årsberetningen. Den dækker et prioriteret udsnit af de mange aktiviteter, vi har beskæftiget os med i årets løb. Fælles for aktiviteterne er, at de er gennemført ud fra ønsket om at skabe de bedste gymnasieuddannelser for de unge og de bedst mulige rammer og vilkår for gymnasielærerne og skolerne.

Med regeringsskiftet og det fælles forståelsespapir skrevet sammen med regeringens parlamentariske grundlag er der eksplicit taget skridt til at afskaffe omprioriteringsbidraget. Det skaber forhåbninger om, at vi næste år kan skrive en beretning, der ikke har nedskæringer som den altdominerende og mørke grundtone."    

Sådan lyder formand Tomas Keplers indledning til hovedbestyrelsens årsberetning 2018/2019. 

Resten af beretningen kan downloades her: 
GL's årsberetning 2018-​19.pdf

Emner: Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant