TR-uddannelsen

 
Årsberetning 18-19

​​​GL udvider TR-uddannelsen 

Paletten af tilbud til GL's tillidsrepræsentanter blev udvidet i 2018/2019. På grunduddannelsen får tillidsrepræsentanter og suppleanter bl.a. mulighed for at fordybe sig i samarbejdsaftalen, personalejura, kommunikation, forhandlingsstrategier, lønstatistik og skoleøkonomi.

Grunduddannelse bestående af tre moduler, hver af tre dages varighed, udgør fortsat hjørnestenen i GL's uddannelsesprogram, men med etableringen af kurset for erfarne tillidsrepræsentanter, er der nu taget skridt til yderligere at styrke forhandlingskompetencerne hos GL's tillidsrepræsentanter.

Kurset for erfarne tillidsrepræsentanter i november 2018 blev særdeles godt evalueret, og der er rift om pladserne for de kurser, som er planlagt til afvikling i september 2019 og januar 2020.

I marts 2019 afholdt GL TR-seminaret for alle tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter under temarammen "medarbejderinddragelse".

TR-seminaret var også i år et tilløbsstykke med ca. 250 repræsentanter. Deltagerne blev præsenteret for oplæg af bl.a. tidligere direktør for IRMA, Alfred Josefsen, arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, professor Ove Kaj Pedersen og erhvervspsykolog Malene Friis Andersen. Som en del af arrangementet kunne medlemmerne deltage i VUC-årsmøde, TR-kursus for private og områdemøde for erhvervsgymnasier.


Tillidsrepræsentantens rolle og virkemidler er over en lang periode gradvist blevet ændret

I de seneste år har tillidsrepræsentanterne skullet løse stadigt tungere opgaver i forhold til udfordringer med fx nedskæringer, afskedigelsesrunder og det psykiske arbejdsmiljø. Det kommer oven i de udfordringer, som fulgte af decentraliseringen i løndannelsen, etableringen af selvejet og ændringen i arbejdstidsreglerne ved OK13.

Der er således mange og forskelligartede krav og forventninger til tillidsrepræsentanten. Der er krav til tillidsrepræsentanten som lokal forhandler, men også et stigende antal opgaver, som skal løses i dialog og samarbejde, uden egentlig forhandlingsret.

Da meget skal løses lokalt, er det nødvendigt med et stærkt fællesskab på det enkelte gymnasium, hvor medlemmerne sammen viser handlekraft. Tillidsrepræsentanten har en nøglerolle, hvis det​te skal lykkes.

GL har derfor fokus på i endnu højere grad at ruste tillidsrepræsentanten til denne udvikling i rollen og opgaveporteføljen. Det sker gennem en reorganisering af TR-uddannelsen og en udvikling og tilpasning af GL's tilbud til og understøttelse af tillidsrepræsentanterne. Og det sker gennem en facilitering af, hvordan tillidsrepræsentanten på den enkelte skole kan styrke organiseringen af kollegerne, så man får et styrket arbejdsfællesskab, der er i stand til at håndtere de lokale udfordringer.​


Det gode gymnasielærerarbejdsliv 

GL har taget initiativ til i efteråret 2019 at begynde et projekt med titlen "Det gode gymnasielærerarbejdsliv".

Formålet er helt overordnet at skabe en grundfortælling om det gode arbejdsliv som gymnasielærer. Dette skal bidrage til:

⋅ Samlet set at målrette GL's arbejde som organisation for gymnasielærerne, herunder styrke TR og AMR's muligheder for at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og medindflydelse

⋅ At understøtte GL's strategi om at arbejde efter en mere organiserende tilgang, hvor man understøtter gymnasielærere i at handle sammen

⋅ At afklare og underbygge argumentationen for GL's krav til kommende overenskomstforhandlinger.

Emner:  
Interessent:  

​FAKTA om GL's uddannelse af tillidsvalgte GL udbyder bl.a.:

⋅ Grunduddannelse for TR i tre moduler

⋅ Overbygning for erfarne TR

⋅ Tillidsrepræsentantseminar

⋅ Forhandlingskurser i 2019 for TR på erhvervsgymnasier for at fremme lokale lønforhandlinger

⋅ Seminar for arbejdsmiljørepræsentanter

⋅ Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse i samarbejde med Danske Gymnasier

⋅ Seminar for valgte bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Danske Gymnasier

⋅ Kurser for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer​